Kurs Zaawansowany Szkoła Psychoterapeutów Gestalt ITEG Rzeszów

Kurs Zaawansowany Terapii Gestalt

Kurs Zaawansowany Szkoła Psychoterapeutów Gestalt ITEG Rzeszów

Kurs Zaawansowany  Szkoła Psychoterapeutów Gestalt ITEG stanowi drugi etap szkolenia i dotyczy umiejętności klinicznych. Jest dopełnieniem Kursu Podstawowego. Te 2 etapy, stanowią 4 letnie, całościowe szkolenie w psychoterapii Gestalt. W programie kursu skupiamy się na kompetencjach psychoterapeuty potrzebnych do samodzielnego prowadzenia procesu psychoterapii. Są to zarówno specyficzne kompetencje psychoterapeuty Gestalt jak i kompetencje ogólne, wspólne dla wszystkich podejść psychoterapeutycznych.

FILOZOFIA SZKOLENIA

Nasze szkolenie opiera się na   holistycznym, relacyjnym i dialogicznym podejściu do pracy z klientami. Centralnymi elementami naszej filozofii są : prymat relacji opartej na dialogu jako głównego czynnika uzdrawiającego i konceptualizacja zjawisk zachodzących w tej relacji w ramach gestaltowskiej teorii pola.

Relacja w Terapii Gestalt, w naszych założeniach, zarówno w nauczaniu jak i w psychoterapii i superwizji , jest horyzontalna i niesymetryczna, nie hierarchiczna. Naszym celem jest zapewnienie warunków w których student może bezpośrednio doświadczyć ożywienia , witalności i ekscytacji w kontakcie, a studenci są zachęcani do budowania na swoim wcześniejszym doświadczeniu i wiedzy, nowych umiejętności oraz empirycznego uczenia się w interakcjach w grupie szkoleniowej. Staramy się by proces uczenia był pełen szacunku dla indywidualnych potrzeb i stylów uczenia się, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom wyzwań. Wymaga to zrozumienia dla różnorodności i docenienia jej wpływu na proces uczenia się w grupie.

Kurs Zaawansowany , tak jak cały program szkoły, realizowany jest przez kadrę doświadczonych i uznanych nauczycieli, którzy systematycznie podnoszą swoje kompetencje psychoterapeutyczne, trenerskie i superwizorskie na polskich i zagranicznych szkoleniach oraz w aktywnościach na rzecz rozwoju i popularyzacji podejścia Gestalt w psychoterapii.

CELE KURSU ZAAWANSOWANEGO

Ogólnym celem Kursu Zaawansowanego Psychoterapii Gestalt i całego programu Szkoły Psychoterapeutów ITEG ( Kurs Podstawowy i Kurs Zaawansowany) jest wspieranie studentów by stali się kompetentnymi i refleksyjnymi psychoterapeutami Gestalt, którzy mogą przyjąć badawczą postawę, maja zdolność integracji teorii i praktyki oraz mogą skutecznie pracować z pacjentami/klientami w różnych warunkach  i ramach- indywidualnie, pary, grupy.

Wspieramy studentów i absolwentów w ustawicznym szkoleniu i uczestniczeniu w międzynarodowej wspólnocie psychoterapeutów Gestalt oraz angażowaniu się w działania polskich i krajowych stowarzyszeń gestaltowskich. Jako szkoła, wierzymy, ze różnorodność i różnice są dobrym podłożem dla współtworzenia.

PROFIL KANDYDATA

 1. Ukończony Kurs Podstawowy Terapii Gestalt ITEG bez dodatkowych zaleceń i pozytywna rekomendacja Rady Trenerów ITEG
 2. Ukończony pierwszy etap szkolenia w innej szkole o podobnym podziale 2+2, bez dodatkowych zaleceń. W przypadku, kiedy kandydat rozpoczął szkolenie na pierwszym etapie bez rozmowy kwalifikacyjnej, rekomendujemy udział w warsztacie wstępnym. Będzie to dodatkowym atutem przy przyjęciu na Kurs
 3. Ukończony 3-letni kurs counsellingu Gestalt
 4. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunkach społecznych(pedagogika, psychologia, resocjalizacja, socjologia) lub medycznych(lekarski, pielęgniarstwo, rehabilitacja). W przypadku ukończenia innych studiów niż psychologia, zaliczenie dodatkowych kursów psychologii rozwojowej, psychopatologii i psychologii osobowości, organizowanych przez ITEG.
 5. Dojrzałość emocjonalna  ze zdolnością i otwartością do osobistych eksploracji i umiejętnością odpowiedniego reagowania na informacje zwrotne.
 6. Podjęta i kontynuowana psychoterapia szkoleniowa u psychoterapeuty Gestalt z odpowiednim doświadczeniem, zgodnie ze standardami EAGT
 7. Brak przeciwskazań zdrowotnych

PROCES REKRUTACJI

 1. Zgłoszenie chęci udziału w Kursie poprzez formularz kontaktowy/wypełnienie Ankiety Kwalifikacyjnej
 2. ANKIETA KWALIFIKACYJNA KURS ZAAWANSOWANY RZESZÓW

 3. W przypadku ukończenia szkolenia wstępnego w innej szkole niż ITEG, kandydat przesyła program ukończonego szkolenia oraz zaświadczenie z ośrodka szkolącego o braku/posiadaniu zaleceń dodatkowych i spełnieniu wymagań.
 4. Udział w rozmowie kwalifikacyjnej na żywo w siedzibie ITEG w Rzeszowie. Nabór do kolejnej edycji jest ogłaszany na stronie  oraz na profilu FBInstagram. Terminy rozmów kwalifikacyjnych są uzgadniane z kandydatami.
 5. Po rozmowie kwalifikacyjnej, do 7 dni koordynator  rekrutacji kontaktuje się z kandydatem  i przekazuje wynik rozmowy oraz prosi o przesłanie kopii wymaganych dokumentów: dyplom ukończenia studiów, dyplom ukończenia 1 etapu (jeśli spoza ITEG)
 6. Biuro przesyła komplet dokumentów i umowę do wglądu.
 7. Warunkiem umieszczenia na liście jest wpłacenie wpisowego, które jest rozliczane w całości kosztu szkolenia. Jest to zarazem ostateczne potwierdzenie chęci uczestnictwa w Kursie.
 8. Umowa na 2 lata jest podpisywana na 1 zjeździe.
 9.  Zawieramy umowę na 2 lata, określającą  dopuszczalną podwyżkę kosztu kursu w następnym roku kalendarzowym szkolenia. Waloryzacja kosztu szkolenia odbywa się w styczniu każdego roku na podstawie wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS i podlega jej koszt pozostały do spłaty.
 10. Student otrzymuje dostęp do Profilu Studenta(strona internetowa jest obecnie w przebudowie) oraz materiały dotyczące programu, harmonogramu itd.

WYMAGANIA UKOŃCZENIA KURSU ZAAWANSOWANEGO- KLIKNJ

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Kurs Zaawansowany to ponad 430 godzin zegarowych warsztatów i seminariów, 150 godzin superwizji rozłożonych na 20 comiesięcznych zjazdów, trwających od czwartku do niedzieli lub od piątku do niedzieli.

Zajęcia odbywają się w Rzeszowie.

TERMIN ROZPOCZĘCIA I LIMITY

Planowany początek zajęć Kursu Zaawansowanego to wiosna 2024 (kwiecień/maj), po zebraniu grupy. Jeśli ilość kandydatów spełniających wymogi przyjęcia będzie niewystarczająca, ITEG zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia do zebrania się grupy, o czym bezzwłocznie powiadomimy kandydatów. Harmonogram pierwszych 10 zjazdów prześlemy zainteresowanym

Limit miejsc to 12-14 osób w grupie.

KOSZT

2700 PLN brutto – wpisowe, warunek umieszczenia na liście uczestników, rozliczane w koszcie szkolenia

26 000 PLN * czesne z możliwością rozłożenia na miesięczne raty 20 x 1300 PLN brutto

Całkowity koszt : 28 700 PLN* brutto

* Zawieramy umowę na 2 lata, określającą  dopuszczalną podwyżkę kosztu kursu w następnym roku kalendarzowym szkolenia. Waloryzacja kosztu szkolenia odbywa się w styczniu każdego roku na podstawie wskaźnika inflacji ogłaszanego przez GUS i podlega jej koszt pozostały do spłaty.

Uwaga : ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu par.66 KC

MIEJSCE

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu lub w innej lokalizacji w Rzeszowie