Kurs psychologii rozwoju człowieka

Kurs psychologii rozwoju człowieka

Kurs psychologii rozwoju człowieka

Osoby, które nie posiadają tytułu magistra z psychologii a zamierzają ukończyć Kurs Zaawansowany Szkoły Psychoterapeutów ITEG,  zobowiązane są uzupełnić podstawy z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i osobowości.

Kurs psychologii rozwoju człowieka jest pierwszym z oferowanych kursów uzupełniających. Obecna edycja jest 4 edycją kursu. Prowadzony jest na poziomie akademickim przez nauczyciela akademickiego z wieloletnim doświadczeniem naukowym i praktycznym dr Barbarę Czubę

Zajęcia odbywają się on-line.

Kurs zakończony jest egzaminem (egzamin w cenie kursu). Osoby, które ukończą kurs otrzymują zaświadczenie z adnotacją o wyniku egzaminu.

Kurs prowadzony jest na platformie zoom, limit miejsc to 20 osób. Wykłady są nagrywane i udostępniane uczestnikom 1-2 dni po, w celu powtórzenia materiału. Na żywo istnieje możliwość zadania pytania wykładowcy.

Link do zoom wysyłamy po opłaceniu kursu.

ITEG zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych wykładów, z przyczyn niezależnych od Instytutu. O zmianach natychmiast powiadamiamy.

TERMINY

Kurs zakończony

 

należy opłacić przed kursem, do 2.09.2023

FORMULARZ ZAPISU