Lista lektur

KURS PODSTAWOWY I ZAAWANSOWANY

 • Psychoterapia i Poradnictwo, Colin Feltham, Ian Horton, tom 1 i 2, GWP 2013
 • Serge Ginger „Gestalt Sztuka Kontaktu”, wyd. Jacek Santorski&Co, 2004
 • James Kepner, „Ciało w procesie psychoterapii Gestalt” ,wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1991
 • Serge i Anne Ginger” Praktyczny przewodnik psychoterapeuty”,wyd. Replika 2010
 • Petruska Clarkson, Jennifer Mackewn „Fritz Perls” GWP 2008
 • G.Francesetti, M.Gecele,J.Roubal „ Psychoterapia Gestalt w praktyce Klinicznej…”wyd.Harmonia Universalis, 2016
 • Gaie Houston „Gestalt. Terapia Krótkoterminowa” GWP2006
 • Klaus W.Vopel „Poradnik dla prowadzących grupy”,wyd. Jedność Kielce 2003
 • Sophia Vinogradov, Irvin D. Yalom „Psychoterapia Grupowa. Krótki przewodnik dla terapeutów”, Instytut psychologii Zdrowia PTP Warszawa 2007
 • Joseph Zinker, „Proces twórczy w Terapii Gestalt” materiały Laboratorium psychoedukacji, Jacek Santorski&Co
 • Martin Buber „Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych”1992 wyd. Instytut Wydawniczy PAX
 • Frederick S. Perls „Terapia Gestalt” Wydawnictwo Naukowe PWN 2019

DODATKOWE

 • W. Żłobicki , „Edukacja holistyczna w podejściu Gestalt”, wyd. IMPULS Kraków 2008
 • Jorge Bucay „Pozwól, że ci opowiem…” wyd. Replika 2004
 • J.Bucay , „ Kochać z otwartymi oczami” Replika 2006
 • J.Bucay , „Droga do samozależności” Replika 2013
 • Mariola Paruzel-Czachura „Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną. Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt” GWP 2015

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE - J.ANGIELSKI

TEORIA/PRAKTYKA

 • F.Perls, Ralph F.Hefferline, Paul Goodman „Gestalt Therapy. Excitement and Growth in the Human Personality” 1994 Highland; NY, Gestalt Journal Press
 • Dave Mann „Gestalt Therapy. 100 Key Points and Techniques”
 • Phil Joyce , Charlotte Sills „ Skills in Gestalt. Counselling and Psychotherapy”Sage Publications Ltd. 2018

RELACJA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

 • Georges Wollants, „Gestalt Therapy. Therapy of the Situation.” SAGE
 • F.Perls, Ralph F.Hefferline, Paul Goodman „Gestalt Therapy. Excitement and Growth in the Human Personality” 1994 Highland; NY, Gestalt Journal Press
 • Margherita Spagnuolo Lobb „The Now for Next in Psychotherapy. Gestalt Therapy Recounted in Post-Modern Society” Franco Angeli, Milan

DIAGNOZOWANIE

 • Giles Delisle, „Gestalt Therapy Perspective of Personality Disorders” British Gestalt Journal 1, 1991
 • Gianni Francesetti, Michaela Gecele „Gestalt Therapy Perspective on Psychopathology and Diagnosis” British Gestalt Journal 18, 2
 • Hans P.Dreitzel „Gestalt and Process: Clinical Diagnosis in Gestalt Therapy- a Field Guide”

KONTRAKT, STRATEGIA TERAPEUTYCZNA

 • Peter Philippson „The Emergent Self. An Existential-Gestalt Approach” Karnak Books, 2009
 • Frederick S. Perls „From Planned Psychotherapy to Gestalt Therapy: Essays and Lectures of Frederick Perls:Essays and Lectures -1945 to 1965 Frederick Salomon Perls, M.D, Gestalt Journal Press

TECHNIKI

 • Arnold Beisser(1970) „ The Paradoxical Theory of Change”IN: Fagan J.,Shepherd L. „Gestalt Therapy Now”NY, Harper Colophon Books
 • Sylvia Fleming Crocker „Phenomenology in Husserl and Gestalt Therapy” British Gestalt Journal 18, 1
 • Jan Roubal „Experiment: A Creative Phenomenon of the Field” Gestalt Review 13/3

TRAUMA/KRYZYS

 • Miriam Taylor „Trauma Therapy And Clinical Practice: Neuroscience, Gestalt And The Body” Open University Press, 2014

PROCES GRUPOWY

 • Mark A. Fairfield „Gestalt Group Revisited: A Phenomenological Approach” Gestalt Review 8/3 2004
 • Bud Feder, Jon Frew „Beyond the Hot Seat Revisited:Gestalt Approach to Group” wyd. Gestalt Inst of The New Orleans 2008

CZASOPISMA ARCHIWALNE W BIBLIOTECE ITEG

 • Gestalt, kwartalnik, wyd. Polskie Towarzystwo Psychologów Praktyków, numery archiwalne 1991-2013
 • Fenomen Psychoterapii, wyd. PTPG, numery 1-3

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ITEG

Materiały szkoleniowe dostępne w bibliotece ITEG tylko dla uczestników szkoły.

PRZYDATNE LINKI, ZASOBY INTERNETOWE