ITEG – SZKOŁA PSYCHOTERAPEUTÓW

NASZA MISJA

  • Szkolenie, którego efektem jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego praktykowania pomocy psychologicznej i psychoterapii na bazie osobistych kompetencji, współczesnej wiedzy i umiejętności, wykorzystując podejście Gestalt w rozumieniu zjawisk relacji pomagania. – przekazywanie studentom podstaw teoretycznych, metod i umiejętności, wspierających nowoczesny, relacyjny model pomocy psychologicznej i psychoterapii, w szczególności Terapii Gestalt.
  • Wspieranie studentów w integrowaniu wiedzy i umiejętności w rozwijaniu kompetencji klinicznych.
  • Przygotowanie studentów do ubiegania sie o certyfikat EAGT( European  Association for Gestalt Therapy) oraz PTPG (Polskie Towarzystwo  Psychoterapii Gestalt).

SZKOŁA PSYCHOTERAPEUTÓW ITEG

Czteroletnie, całościowe szkolenie podyplomowe w psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki Terapii Gestalt.

iteg o nas warsztaty i szkolenia dla profesjonalistow

Dwuletni program dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobyciem umiejętności profesjonalnych w podejściu Gestalt. Dla osób, które chcą kontynuować naukę, stanowi pierwszy etap Szkoły Psychoterapeutów.

iteg o nas warsztaty i szkolenia dla profesjonalistow

Dwuletni program szkolenia dla osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu psychoterapeuty. Razem z Programem Podstawowym stanowi całościowe, czteroletnie szkolenie podyplomowe w psychoterapii.