ITEG – ZESPÓŁ

Zespół naszego instytutu tworzą aktywni zawodowo psychoterapeuci i superwizorzy, certyfikowani w organizacjach międzynarodowych i polskich.

Trenerzy ITEG

Trenerzy i wykładowcy współpracujący