ITEG – ROZWÓJ OSOBISTY

 Kurs Podstawowy terapii gestalt

Empiryczne Wprowadzenie do Teorii i Praktyki Terapii Gestalt, odpowiada potrzebom osób zainteresowanych  rozwojem osobistym, lepszą jakością życia oraz rozwojem umiejętności nawiązywania bliskich i satysfakcjonujących relacji . Dla tych, którzy chcą kontynuować naukę w Szkole Psychoterapeutów ITEG i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty w oparciu o teorię i metodologię Gestalt, stanowi pierwszy etap nauki. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Kursu Podstawowego.

GŁÓWNE ATUTY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

  • Rozwój osobisty i zaliczony 1 etap szkolenia w Szkole Psychoterapeutów ITEG.
  • Osobom zainteresowanym rozwojem własnym, dwuletni Program Podstawowy daje korzyści w sferze osobistej. Dla uczestników zdecydowanych podjąć naukę w Szkole Psychoterapeutów ITEG jest wprowadzeniem do teorii i praktyki Gestalt, a także stanowi pierwszy etap całościowego szkolenia. Dodatkowo korzystne jest to, że decyzję o zakończeniu lub kontynuacji kształcenia uczestnik może podjąć pod koniec dwuletniego szkolenia.
  • Uczestnicy Kursu Podstawowego poznają podstawy psychoterapii Gestalt poprzez doświadczenie własne w trakcie zajęć teoretyczno-praktycznych i self-experience w grupie.
iteg-rozwoj-osobisty

Warsztaty rozwoju osobistego

W ITEG proponujemy warsztaty rozwoju osobistego zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się pomocą psychologiczną i psychoterapia jak i dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym.

 

iteg-rozwoj-osobisty 2

Psychoterapia

Członkowie zespołu to czynni zawodowo, certyfikowani psychoterapeuci prowadzący psychoterapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w prywatnej praktyce w takich miastach jak Rzeszów, Jarosław, Krosno, Kraków, Warszawa, Londyn

Ewa Canert-Łąka , Jarosław kontakt

Dominik Sałdak , Kraków kontakt

Anna Bal, Warszawa kontakt

Jacek Czerwieniec, Warszawa kontakt

Piotr Mierkowski, Londyn kontakt

Marcin Szczygieł, Warszawa kontakt

Tomasz Rebeta, Kraków kontakt

Lena Grzyb-Nowosielska, Krosno kontakt