KURS  ZAAWANSOWANY SZKOŁA PSYCHOTERAPEUTÓW ITEG

KURS  ZAAWANSOWANY SZKOŁA PSYCHOTERAPEUTÓW GESTALT ITEG 

 

Kurs Zaawansowany Terapii Gestalt  Szkoły Psychoterapii ITEG to następny, drugi etap kształcenia w Instytucie. Oprócz dalszego rozwoju osobistego i poznawania własnych reakcji, możliwości, przezwyciężania ograniczeń – które są elementem każdego szkolenia psychoterapeutycznego, głównym nurtem szkolenia na poziomie zaawansowanym, jest kształcenie kompetencji psychoterapeutycznych na poziomie ogólnym, koniecznym dla każdego psychoterapeuty i szczególnych kompetencji psychoterapeuty  pracującego w podejściu Gestalt Therapy. Kurs nastawiony jest na kształcenie umiejętności klincznych.

Absolwenci Kursu  Podstawowego mają możliwość kontynuowania nauki w ramach  dwuletniego kursu doskonaląc umiejętności kliniczne i tym samym ukończyć całościowy program Szkoły Psychoterapii .

Na Kurs Zaawansowany mogą aplikować też absolwenci innych programów treningowych w psychoterapii Gestalt, z innych szkół psychoterapii i counsellingu.

  • W przypadku programów z podziałem 1 rok +3 lata – po pierwszym roku 3-letniego etapu w wyjątkowych sytuacjach. Należy liczyć się z koniecznością nadrobienia różnic programowych po uzgodnieniu z Koordynatorem.
  • W przypadku programów z podziałem 2 lata+ 2 lata – po Kursie/Programie Podstawowym

W obu wypadkach , aplikujący muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną i wypełnić

 

ANKIETĘ KWALIFIKACYJNĄ KURS ZAAWANSOWANY RZESZÓW

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE W RZESZOWIE

 

 

 

ANKIETĘ  KWALIFIKACYJNĄ KURS ZAAWANSOWANY KRAKÓW

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE W KRAKOWIE

 

Od 2025 elementem procedury rekrutacyjnej, obowiązkowej dla kandydatów, będzie udział w letnim/zimowym zgrupowaniu „Akademia Gestalt” .Sprawdzane są też ewentualne różnice programowe oraz aplikujący zdają egzamin teoretyczny z teorii Terapii Gestalt ( w programie ITEG Kurs Podstawowy egzamin jest pi 1 roku).

Aplikować można wysyłając zgłoszenie na adres biuro@gestalt-iteg.pl jednocześnie wypełniając Ankietę Kwalifikacyjną on-line.

Terminy aktualnych rekrutacji: Rzeszów, zajęcia od 26 kwietnia

Kraków, zajęcia od 17 maja 2024

 lnstytut ubiega się o akredytację w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt.  Absolwenci, którzy ukończą czteroletnie szkolenie przed upływem tego terminu, mogą aplikować o certyfikat full member EAGT indywidual

kompetencje psychoterapeuty gestalt EAGT

 

PROGRAM

 

Program Szkoły Psychoterapeutów ITEG odzwierciedla standardy EAGT. Jest ułożony tak by stopniowo zapoznawać studentów z podstawami teorii i praktyki, umożliwiając integrację doświadczenia własnego(psychoterapii własnej w trakcie szkolenia, wiedzy i umiejętności. Pod koniec 2 roku następuje podsumowanie i kwalifikacja na następny etap. Studenci otrzymują regularny feedback dotyczący swoich umiejętności w formie pisemnego opisu egzaminów, tworzonego w dialogu z trenerami. Dbamy o mocne podstawy teoretyczne i ćwiczenie umiejętności, co prowadzi do rozwoju kompetencji psychoterapeuty.

 

ZOBACZ PROGRAM

W wyjątkowych wypadkach, istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkolenia klinicznego, po ukończeniu kursu podstawowego w innym niż ITEG instytucie bądź ośrodku szkolącym w psychoterapii Gestalt.

iteg gestalt program zaawansowany

CAŁOŚCIOWY PROGRAM   SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTÓW   GESTALT ITEG, KURS PODSTAWOWY I ZAAWANSOWANY TO MINIMUM 1450 GODZIN ZEGAROWYCH SZKOLENIA, W TYM:

  • min. 600 godzin  teorii  i metodologii
  • min. 250  godzin  własnego   doświadczenia   psychoterapeutycznego
  • 400 godzin  praktyki  klinicznej (practicum)
  • 150 godzin   superwizji
  • 50 godzin do osobistego wyboru  adepta
  •  150 godzin stażu w wybranej placówce ochrony zdrowia, w tym 60 godzin bezpośredniego kontaktu z pacjentami o wybranej diagnozie- student organizuje sam przy wsparciu Instytutu.

KURS ZAAWANSOWANY TO DWULETNI CYKL ZAJĘĆ, SUPERWIZJI, PRAKTYKI KLINICZNEJ,
ZAKOŃCZONY EGZAMINEM KOŃCOWYM ( KOMPETENCYJNYM) I ZŁOŻENIEM PRACY DYPLOMOWEJ.

Nabór na Kurs Zaawansowany, kolejne edycje trwa: aplikuj i wypełnij zgłoszenie