KURS  ZAAWANSOWANY SZKOŁA PSYCHOTERAPEUTÓW ITEG

KURS  ZAAWANSOWANY SZKOŁA PSYCHOTERAPEUTÓW GESTALT ITEG 

 

Kurs Zaawansowany Terapii Gestalt  Szkoły Psychoterapii ITEG to następny, drugi etap kształcenia w Instytucie. Oprócz dalszego rozwoju osobistego i poznawania własnych reakcji, możliwości, przezwyciężania ograniczeń – które są elementem każdego szkolenia psychoterapeutycznego, głównym nurtem szkolenia na poziomie zaawansowanym, jest kształcenie kompetencji psychoterapeutycznych na poziomie ogólnym, koniecznym dla każdego psychoterapeuty i szczególnych kompetencji psychoterapeuty  pracującego w podejściu Gestalt Therapy. Kurs nastawiony jest na kształcenie umiejętności klincznych.

Absolwenci Kursu  Podstawowego mają możliwość kontynuowania nauki w ramach  dwuletniego kursu doskonaląc umiejętności kliniczne i tym samym ukończyć całościowy program Szkoły Psychoterapii .

Na Kurs Zaawansowany mogą aplikować też absolwenci innych programów treningowych w psychoterapii Gestalt, z innych szkół psychoterapii i counsellingu.

 • W przypadku programów z podziałem 1 rok +3 lata – po pierwszym roku 3-letniego etapu w wyjątkowych sytuacjach. Należy liczyć się z koniecznością nadrobienia różnic programowych po uzgodnieniu z Koordynatorem.
 • W przypadku programów z podziałem 2 lata+ 2 lata – po Kursie/Programie Podstawowym

W obu wypadkach , aplikujący muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną i wypełnić

 

ANKIETĘ KWALIFIKACYJNĄ KURS ZAAWANSOWANY RZESZÓW

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE W RZESZOWIE

 

 

 

ANKIETĘ  KWALIFIKACYJNĄ KURS ZAAWANSOWANY KRAKÓW

WIĘCEJ INFORMACJI O KURSIE W KRAKOWIE

 

Od 2024 elementem procedury rekrutacyjnej, obowiązkowej dla kandydatów, będzie udział w letnim/zimowym zgrupowaniu „Akademia Gestalt” .Sprawdzane są też ewentualne różnice programowe oraz aplikujący zdają egzamin teoretyczny z teorii Terapii Gestalt ( w programie ITEG Kurs Podstawowy egzamin jest pi 1 roku).

Aplikować można wysyłając zgłoszenie na adres biuro@gestalt-iteg.pl jednocześnie wypełniając Ankietę Kwalifikacyjną on-line.

 lnstytut ubiega się o akredytację w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt.  Absolwenci, którzy ukończą czteroletnie szkolenie przed upływem tego terminu, mogą aplikować o certyfikat full member EAGT indywidualnie.

 

kompetencje psychoterapeuty gestalt EAGT

PROGRAM

 

PROGRAM MA CHARAKTER RAMOWY, PODANY W FORMIE LISTY ZAGADNIEŃ. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ JEST DOSTĘPNY DLA UCZESTNIKÓW. ZAJĘCIA NA 1 I 2 ROKU(III i IV ROKU SZKOŁY) ORGANIZOWANE SĄ W FORMIE ZJAZDÓW 3 I 4 DNIOWYCH.

 

III ROK SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTÓW

Psychoterapeuta w relacji psychoterapeutycznej, diagnoza- zagadnienia

 1. Zajęcia integracyjne, praktyczne aspekty pracy klinicznej
 2. Proces terapeutyczny: ocena i diagnoza, strategie, etapy, zmiany w diagnozie w trakcie procesu.
 3. Systemy diagnostyczne DSM i ICD
 4. Człowiek i środowisko: Psychopatologia w ujęciu Gestalt, zdrowie i choroba
 5. Podstawy podejścia psychodynamicznego
 6. Diagnoza psychodynamiczna
 7. Diagnoza Gestalt, diagnoza osadzona w teorii pola, integracja różnych diagnoz
 8. Etyka i prawo w psychoterapii
 9. Teorie rozwojowe, badania nad rozwojem, rozwój w ujęciu Gestalt
 10. Techniki w pracy klinicznej: Ciało w procesie psychoterapii Gestalt
 11. Zjawiska procesu terapeutycznego,ERT, dialog, contacting,  relacja i sojusz terapeutyczny
 12. Specyficzne grupy klientów:praca z dziećmi i młodzieżą
 13. Wybrane zagadnienia kliniczne: praca z klientami LGBT
 14. Wybrane zagadnienia kliniczne: przemoc
 15. Badania w psychoterapii Gestalt
 16. Ewaluacja, egzamin teoretyczny i praktyczny
 17. Superwizja 50 godzin

IV ROK SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTÓW

Praktyka kliniczna, konteksty, badania

 1. Zagadnienia kliniczne: psychoterapia zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych
 2. Zagadnienia kliniczne: psychoterapia zaburzeń osobowości, borderline
 3. Zagadnienia Kliniczne: psychozy
 4. Szczególne grupy klientów: psychoterapia par i rodzin
 5. Zagadnienia kliniczne: uzależnienia
 6. Inne podejścia psychoterapeutyczne: podstawy podejścia CBT, systemowe
 7. Techniki w pracy klinicznej: praca ze snem
 8. Umiejętności kliniczne, terapeuta w relacji terapeutycznej: praca w sytuacji traumy, PTSD, sytuacje kryzysu.
 9. Społeczne, kulturowe, polityczne i ekologiczne aspekty psychoterapii
 10. Człowiek i środowisko: Interakcje pomiędzy diagnozą a społeczeństwem, wpływ kontekstów na proces diagnozowania.
 11. Badania w psychoterapii Gestalt, metody badawcze odpowiednie dla terapii Gestalt- praktyczna implementacja
 12. Podejście Gestalt w organizacjach.
 13. Kodeks etyczny i procedury skarg EAGT
 14. Teoria i praktyka kliniczna podsumowanie
 15. Superwizja grupowa 50 godzin
 16. Superwizja indywidualna 50 godzin ( zaczyna się na III roku)
 17. Ewaluacja, samoocena, praca końcowa pisemna

Egzamin końcowy odbywa się po zakończeniu zajęć, po zaliczeniu wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych.  Organizowany jest do 3 miesięcy po zakończeniu zajęć.

W wyjątkowych wypadkach, istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkolenia klinicznego, po ukończeniu kursu podstawowego w innym niż ITEG instytucie bądź ośrodku szkolącym w psychoterapii Gestalt.

iteg gestalt program zaawansowany

CAŁOŚCIOWY PROGRAM   SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTÓW   GESTALT ITEG, KURS PODSTAWOWY I ZAAWANSOWANY TO MINIMUM 1450 GODZIN ZEGAROWYCH SZKOLENIA, W TYM:

 • min. 600 godzin  teorii  i metodologii
 • min. 250  godzin  własnego   doświadczenia   psychoterapeutycznego
 • 400 godzin  praktyki  klinicznej (practicum)
 • 150 godzin   superwizji
 • 50 godzin do osobistego wyboru  adepta
 •  150 godzin stażu w wybranej placówce ochrony zdrowia, w tym 60 godzin bezpośredniego kontaktu z pacjentami o wybranej diagnozie- student organizuje sam przy wsparciu Instytutu.

KURS ZAAWANSOWANY TO DWULETNI CYKL ZAJĘĆ, SUPERWIZJI, PRAKTYKI KLINICZNEJ,
ZAKOŃCZONY EGZAMINEM KOŃCOWYM ( KOMPETENCYJNYM) I ZŁOŻENIEM PRACY DYPLOMOWEJ.
Cena : 24 500 PLN BRUTTO

2500 PLN WPISOWE I 20×1100 PLN BRUTTO CZESNE

Nabór na Kurs Zaawansowany trwa, edycja IV : planowany początek zajęć: PAŹDZIERNIK 2023