ITEG – KURS PODSTAWOWY

KURS PODSTAWOWY – EMPIRYCZNE WPROWADZENIE DO TEORII I PRAKTYKI TERAPII GESTALT

Kurs Podstawowy Szkoły Psychoterapeutów Gestalt ITEG to pierwszy etap stawania się psychoterapeutą. W szkoleniu psychoterapeutów (i w szkoleniu innych profesjonalnych kompetencji, szczególnie w poradnictwie, pracy z grupą lub innych kontekstach pracy z ludźmi), ważne jest by adept  wiedział jak traktować własne doświadczenia i reakcje, pojawiające się w trakcie takiej pracy. Dlatego Program Podstawowy Terapii Gestalt oparliśmy na połączeniu własnego doświadczenia rozwojowego (self experience) i stopniowego, doświadczalnego poznawania teorii. Absolwenci Kursu Podstawowego mogą ubiegać się o przyjęcie na Kurs Zaawansowany Umiejętności Kliniczne. Oba etapy stanowią całościowe, 4 letnie szkolenie w psychoterapii w podejściu Gestalt, dostosowane do standardów EAGT(European Association for Gestalt Psychotherapy).

*specyfika szkolenia ogranicza możliwość uczestniczenia w jednej grupie osób bliskich relacyjnie i emocjonalnie : krewni, przyjaciele, bliscy współpracownicy.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Kandydatów prosimy o kontakt  telefoniczny z sekretariatem Instytutu,

 • tel. 530 991 250 od 10.00 do 15.00 pon/pt
 • jeśli nie możesz się dodzwonić, wyślij sms, oddzwonimy

lub mailowy:

 • e-mail: sekretariat@gestalt-iteg.pl

Informacje o programie, zapytania o możliwość kontynuacji szkolenia rozpoczętego w innym ośrodku gestaltowskim:

 • biuro@gestalt-iteg.pl
 • formularz kontaktowy w dole strony-prosimy wypełnić jako 1 krok w rekrutacji

Po przyjęciu zgłoszenia, prosimy o wypełnienie on-line

Ankiety Kwalifikacyjnej na Kurs Podstawowy Szkoła Psychoterapeutów ITEG Rzeszów – WYŚLIJ ANKIETĘ

Lub , jeśli chcecie Państwo aplikować na  edycję krakowską Kursu, która odbywa  się w Krakowie

Ankietę Kwalifikacyjną Kurs Podstawowy Szkoła Psychoterapeutów ITEG Kraków WYŚLIJ ANKIETĘ

Po analizie ankiety i wstępnej weryfikacji, przesyłamy uczestnikom informację i zapraszamy do odbycia Rozmowy Kwalifikacyjnej – osobiście w siedzibie ITEG lub na platformie zoom.

Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych, wszystkie przesłane dane są chronione w sposób opisany w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI

Nabór prowadzimy w sposób ciągły, rozpoczęcie zajęć kolejnej,  już edycji w Rzeszowie nastąpi po zebraniu grupy, przewidywany termin: Rzeszów kwiecień 2024.

Edycja krakowska  planowany termin rozpoczęcia: trwa nabór na kolejną edycję, przewidywany początek zajęć: wrzesień 2024

Zajęcia rozpoczynamy w momencie zebrania się grupy w przewidywanym terminie. Uczestnicy, którzy przejdą pozytywnie/negatywnie rozmowę kwalifikacyjną, otrzymają zawiadomienie o wyniku w ciągu tygodnia od rozmowy. Jednocześnie zastrzegamy sobie , w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria przyjęcia, możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia edycji Kursu.  O czym powiadamiamy uczestników niezwłocznie.

iteg gestalt program podstawowy 1
iteg gestalt program podstawowy 2

JAK UCZYMY PODSTAW GESTALT THERAPY ?

 • Uczestnicy poznają podstawy teorii i praktyki Terapii Gestalt w sposób empiryczny, na sobie, uczestnicząc w warsztatowej części zajęć.
 • Część zjazdów grupy prowadzona jest w dynamice self-experience przez terapeutę szkoleniowego.
 • To doświadczenie pozwala na uzyskanie samoświadomości i zintegrowanie poznanej teorii z osobistym rozwojem.
 • Wsparciem dla tego procesu jest grupa, traktowana jako środowisko rozwoju, bezpieczne otoczenie do rozwijania samopoznania i kreatywności uczestników.
 • W trakcie części zajęć/zjazdów teoretyczno-warsztatowych, uczestnicy poznają podstawowe pojęcia w formie wykładów, ćwiczeń, klasycznych eksperymentów.
 • Podczas części zajęć, poświęconych doświadczeniom własnym,uczestnicy mają możliwość głębszego odniesienia poznanych pojęć do własnego funkcjonowania.

JAKIE EFEKTY OSIĄGNIESZ BIORĄC UDZIAŁ W PROGRAMIE PODSTAWOWYM ?

 • Uświadomisz sobie jak funkcjonujesz w relacjach i co możesz zmienić.
 • Poznasz swoje funkcjonowanie w grupie i nauczysz się rozumieć je w kontekście swojej historii i teraźniejszych potrzeb w relacji ze środowiskiem.
 • Będziesz bardziej świadomy tego jaki naprawdę jesteś i czego potrzebujesz, pogłębiając integrację myślenia, emocji i zachowania.
 • Poznasz swoje możliwości creative adjustment – kreatywnego przystosowania w kształtowaniu relacji z otoczeniem, szczególnie z ludźmi, także w relacjach profesjonalnych (z pacjentami).
 • Całość programu skomponowaliśmy tak, by uczestnicy integrowali poziom szkoleniowy i rozwojowy zajęć, bez rozmywania granic między jednym i drugim.
 • Stanowi to dobre przygotowanie do nabywania umiejętności psychoterapeutycznych na Kursie Zaawansowanym Szkoły Psychoterapeutów ITEG lub do funkcjonowania w relacjach profesjonalnych i osobistych w sposób świadomy i pełny, ze świadomością wiedzy i własnych reakcji.

STRUKTURA KURSU PODSTAWOWEGO

zakres teoretyczny

 • źródłowe nurty filozoficzne i przemiany społeczne XX wieku:
 • źródła psychologiczne
 • paradygmat indywidualistyczny vs relacyjny
 • Podstawowe pojęcia:pobudzenie i rozwój,kontakt organizm/środowisko, granica kontaktu,ujednolicanie vs wyodrębnianie proces formowania się i dekonstrukcji figury/tła, kreatywne przystosowanie, zasada pragnanz, pole organizm/środowisko, zakłócenia kontaktu i granicy kontaktu(contact boundry)czyli „mechanizmy”, paradoksalna teoria zmiany, biegunowości, konflikt, teoria pola, holizm, modele „cyklu doświadczania”, teoria procesualnego”self”

organizacja zajęć

 • Program Podstawowy- I etap Szkoły Psychoterapeutów to weekendowe zjazdy , raz w miesiącu (przeważnie), w ciagu dwóch lat. Składa się ze zjazdów trzydniowych oraz dwudniowych.

TRWA NABÓR NA „KURS PODSTAWOWY”- KOLEJNA EDYCJA. DOŁĄCZ DO GRUPY!

POCZĄTEK: 26.04. 2024 Rzeszów. Zapraszamy! Pracujemy w małej grupie.

Miejsce: Rzeszów, Instytut Treningu i Edukacji Gestalt ulica Szopena 16/8 lub Kraków
Limit uczestników: 15 osób
Koszt Rzeszów: 25 500 zł( 2500 brutto PLN wpisowe i możliwość spłaty w ratach 20 x 1150 brutto PLN)