ITEG – Blog

Wstyd – Fenomen wstydu

Relacyjne ujęcie zjawiska wstydu , jako współtworzonej dynamiki kontaktu, m.in w relacji terapeuta-klient. Gestaltowski punkt widzenia na pracę z wstydem odbierającym głos. Pierwotnie artykuł ukazał się drukiem w Fenomenie Psychoterapii, czasopiśmie wydawanym przez krótki czas przez PTPG, oryginalny tytuł „Fenomen wstydu”. Autorka krótko opisuje główne założenia terapii gestalt wpływające na rozumienie zjawiska toksycznego wstydu i implikujące sposób pracy. Publikowana wersja została poprawiona i uzupełniona o treści z warsztatów specjalistycznych, jakie autorka prowadzi dla psychoterapeutów.