ITEG – SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Szkolenia Specjalistyczne to propozycja dla psychoterapeutów, psychologów, coachów, trenerów, pedagogów i innych profesjonalistów. Ich celem jest promowanie psychoterapii, doradztwa psychopedagogicznego, pracy socjalnej, pomocy psychologicznej, wychowania opartego o metodologię i teorię współczesnej psychoterapii humanistycznej, Terapii Gestalt i współczesnych badań naukowych.Chcemy też wspierać profesjonalistów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów w rozwoju kompetencji klinicznych w pracy z konkretnymi grupami klientów i/lub pracy w różnych kontekstach pomagania. Nasze warsztaty dotyczą zagadnień klinicznych, pokazują metody pracy oparte o współczesną teorię i praktykę Terapii Gestalt, podejścia integratywnego, i innych.Jako Instytut, A WIĘC WSPÓLNOTA UCZĄCYCH SIĘ, mamy świadomość , jak ważne jest tworzenie społeczności psychoterapeutów Gestalt, psychologów, pedagogów , trenerów Gestalt, tutorów, superwizorów, uczestniczących we współtworzeniu rozwijającego, ucząco-uczącego się, środowiska zawodowego.

iteg szkolenia specjalistyczne 1