ITEG – SUPERWIZJA

Superwizja w psychoterapii jest niezbędnym procesem weryfikacji własnej pracy, koniecznym wsparciem zawodowym dla psychoterapeuty i zarazem kształceniem ustawicznym w tym zawodzie.

„Superwizja jest procesem uczenia się, w którym psychoterapeuta współpracuje z bardziej doświadczonym kolegą, by w procesie ciągłego rozwoju zawodowego wzbogacić własne umiejętności (…) to z kolei sprzyja dobrostanowi jego klienta i zapewnia mu bezpieczeństwo.” – M.C. Gilbert, K.Evans, „Superwizja w psychoterapii” GWP 2004.

W Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt, Superwizja w psychoterapii stanowi rodzaj twórczego dialogu, dotyczącego praktyki klinicznej. Jeśli umożliwia on poszerzenie świadomości na temat procesu terapii, sytuacji klienta i doświadczenia terapeuty, i ich wzajemnej relacji, to takie spotkanie prowadzi do intensyfikacji odczuć i zrozumienia klienta, intuicyjnych wglądów, inspirując w terapeucie zmianę i wyposażając go w nowe kreatywne formy pracy terapeutycznej.

Prowadzimy superwizję indywidualną i grupową.

W sprawie zapisów do superwizorów lub informacji o grupach superwizyjnych, prosimy o kontakt mailowy : sekretariat