ITEG – WARSZTATY

Warsztaty to krótkie formy rozwijania umiejętności osobistych i/lub specjalistycznych (profesjonalnych) związane z tym „jak” coś robimy. Rozwijają przede wszystkim tzw. miękkie umiejętności, inspirują zmiany. W naszym Instytucie dbamy szczególnie o to, by pogłębiały także wiedzę merytoryczną z zakresu teorii i metodologii Gestalt.

Nasze propozycje skierowane są do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców, studentów psychoterapii, psychologii i pedagogiki, lekarzy.

Ciało w Terapii Gestalt. Ucieleśniona, relacyjna uważność

Praca z procesem fizycznym w psychoterapii. Po raz pierwszy w Polsce autorski warsztat Gail Feinstein. Na początku drogi zawodowej mentorką Gail była Laura Perls, obecnie Gail jest międzynarodowym trenerem Terapii Gestalt, superwizorem i coachem transformacyjnego przywództwa. Jest członkiem New York Institute for Gestalt Therapy. Jej specjalność to proces ciała w relacji terapeutycznej. Ucieleśniona relacyjna uważność w pracy z uzależnieniami, nawykami i innymi problemami.