ITEG – CYKLE SZKOLENIOWE

Instytut Treningu i Edukacji Gestalt proponuje programy składające się z kilku warsztatów i/lub seminariów, poświęcone rozwojowi specyficznych umiejętności psychoterapeutycznych, rozwojowi osobistemu psychoterapeutów lub metodom pracy z różnymi grupami klientów. Skierowane są do psychoterapeutów, psychologów, trenerów, coachów, pedagogów.

Nasze cykle szkoleniowe wpisują się w Continuing Professional Development (CPD), czyli kształcenie ustawiczne, które jest wymogiem zarówno etycznym jak i certyfikacyjnym w większości stowarzyszeń psychoterapeutycznych.

EAGT rekomenduje, by w okresie każdych kolejnych 5 lat od ukończenia szkolenia, kształcenie ustawiczne obejmowało aktywności z zakresu psychoterapii Gestalt w wymiarze 50h, European Association for Psychotherapy określa limit 250 godzin warsztatów, konferencji, superwizji i seminariów.

Terapia par w podejściu Gestalt

Prowadzący warsztat, Piotr Mierkowski – psychoterapeuta Gestalt i superwizor z Wielkiej Brytanii, przedstawi syntezę terapii par w nurcie terapii Gestalt, którą stworzył w oparciu o wiedzę nabytą w treningu z Judith Hemming, Joseph Zinker, Rich Hycner, Robertem i Ritą Resnick, oraz ponad 20-letnim doświadczeniem prowadzenia terapii małżeństw i par o różnorodnej orientacji genderowej i seksualnej w swojej praktyce w Londynie. Piotr postrzega terapię Gestalt jako metodę, która zajmuje się przepływem – koncentruje się na eksploracji procesu, w jaki osoba kontaktuje się z otoczeniem, a w przypadku terapii par, terapeuta Gestalt skupia się na badaniu relacji między dwojgiem ludzi wraz z ich kontaktem z ich otoczeniem, włącznie z osobą terapeuty