Warsztat z Jackiem Pansterem

warsztat z Jackiem Pansterem

Warsztat z Jackiem Pansterem

Zapraszamy na warsztat „Ruch do Kontaktu- wprowadzenie do relacyjnej pracy Ciałem i Ruchem”, który poprowadzi Jack Panster.

Warsztat jest dedykowany dla studentów szkół psychoterapii, szczególnie gestaltowskich , udział w nim jest zaliczany do godzin własnego wyboru studenta w wymogach szkoleniowych.

Opis warsztatu:

„Nie ma kontaktowania bez ruchu, ani ruchu bez kontaktowania” Ruella Frank

Choć cielesne doświadczenie jest integralną częścią naszej egzystencji, a ruch leży u podstaw naszego bycia-w-świecie-z-innymi, to często te aspekty bywają ukryte bądź są przez nas pomijane. Tymczasem, „nie ma sposobu na rozwijanie procesu cielesnego, według terapii gestalt, jeśli terapeuta/ka nie jest w stanie przeżyć swojego własnego procesu” (Spagnuolo Lobb, 2013:101).

Na tym wprowadzającym warsztacie dla studentów/tek terapii, będziemy w oddechu, posturze i gestach odkrywać doświadczenia naszego ‚żywego ciała’. Przyjrzymy się temu, jak hamujemy naszą żywotność i jak możemy odzyskać poczucie zachwytu i ciekawości w kontakcie ze sobą i otaczającym nas światem. Poprzez własną praktykę ucieleśnionej obecności tu-i-teraz, będziemy równocześnie rozwijać estetyczną wrażliwość na niewerbalne procesy klienta/tki.

Korzystając z obecności grupy, będziemy w ruchu badać nasze style kontaktowania. W niewerbalnych interakcjach będziemy obserwować na ile płynnie zbliżamy się i oddalamy, tworzymy i znajdujemy oparcie, czy wyznaczamy granice w relacji. Eksploracja własnych wzorców ruchowych da nam wgląd we własne utrwalone motywy relacyjne, jak również będzie wspierać umiejętność diagnozowania relacyjnego pola poprzez kinestetyczny rezonans.

Warsztat będzie oparty o somatyczno-rozwojowe podejście Ruelli Frank (Developmental Somatic Psychotherapy), które jest głęboko zakorzenione we współczesnej teorii-praktyce terapii gestalt. Na zajęciach będziemy korzystać z ‚ucieleśnionego dociekania’, wedle którego uczenie się jest procesem odczuwania i doznawania, a nie tylko abstrakcyjnym przyswajaniem. Tak głęboko zintegrowana wiedza daje terapeucie/tce oparcie w gabinecie stanowiąc podstawę do ucieleśnionych interwencji w tu-i-teraz.

Prowadzący: Jacek Panster, M.A., cert. EAGT, jest psychoterapeutą gestalt, praktykiem zintegrowanej pracy ciałem i ruchem (IBMT), trenerem/superwizorem DSP i nauczycielem szkoleniowym zainteresowanym ucieleśnioną pedagogiką krytyczną. W indywidualnej praktyce terapeutycznej i w pracy z grupami wspiera radykalną relacyjność, integrując ucieleśnione praktyki, transpersonalne relacje i aktywności w naturze.

Termin

14-16.04.2023

Limit miejsc: 24

Koszt: 1230 PLN brutto dla studentów ITEG Rzeszów/1350 PLN brutto dla pozostałych

Płatny w 2 ratach. Dodatkowo należy wypełnić formularz uczestnictwa.

Bezzwrotny zadatek w wysokości 500 zł jest płatny w ciągu 7 dni od daty wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego (link do formularza poniżej).

II rata :730,00 zł dla studentów ITEG Rzeszów/850 zł dla pozostałych, należy ją uiścić do 31.03.2023r.

Zapisy: FORMULARZ ZAPISU