Warsztat „Taste Gestalt”- wprowadzenie do psychoterapii Gestalt

Warsztat Taste Gestalt

Warsztat „Taste Gestalt”- wprowadzenie do psychoterapii Gestalt

Warsztat ” Taste Gestalt”- wprowadzenie do psychoterapii Gestalt ma na celu zapewnienie wglądu i doświadczenia osobom nowym w  Terapii Gestalt. To idealny początek, jeśli rozważasz szkolenie w celu uzyskania kwalifikacji psychoterapeuty Gestalt lub rozwijanie nowych umiejętności w obecnej karierze w zakresie poradnictwa, zarządzania, coachingu, opieki zdrowotnej i społecznej lub edukacji. Jest to szczególnie istotne, jeśli rozważasz nasz dwuletni Kurs Podstawowy Terapii Gestalt – dyplom z pomocy psychologicznej Gestalt w praktyce zawodowej i 1 etap Szkoły Psychoterapeutów.

Jest rekomendowany przez nas jako część procedury rekrutacyjnej na Kurs Podstawowy. Pozwala na poznanie podejścia Gestalt i poznanie naszego Instytutu. Może być pomocny w podjęciu decyzji o dalszym szkoleniu, bez względu na to który ośrodek szkolący wybierzesz.

Dlaczego rekomendujemy udział w warsztacie?

Dla osób , które po prostu chcą posmakować pracy nad sobą w podejściu Gestalt i nie zamierzają aplikować na Kurs Podstawowy Terapii Gestalt, udział w warsztacie jest okazją do samopoznania, zwłaszcza jeśli praca zawodowa wymaga od nich posiadania wysokich kompetencji interpersonalnych lub chcą polepszyć swoje funkcjonowanie w relacjach osobistych. To dobry pierwszy krok. Nie jest to jednocześnie doświadczenie , które zastępuje psychoterapię indywidualną.

Dla osób planujących kształcenie w zawodach pomocowych lub w zawodzie psychoterapeuty, warsztat jest okazja do dokonania bardziej świadomego wyboru podejścia psychoterapeutycznego w którym chcą się szkolić i/lub miejsca w którym chcą odbyć to szkolenie. Udział w warsztacie jest  rekomendowanym przez nas, pierwszym krokiem w aplikowaniu na Kurs Podstawowy, 1 etap Szkoły Psychoterapeutów.

Poufność i bezpieczeństwo

Praca z grupą na warsztatach rozwojowych przebiega według zasad , które służą zachowaniu poufności tego co wydarza się w trakcie. Celem warsztatu nie jest dokonanie diagnozy Twojego charakteru, ocena zachowań w grupie przez prowadzących. Rekomendując warsztat jako element procesu rekrutacji, mieliśmy na uwadze to, że często wyboru szkolenia w  psychoterapii Gestalt dokonuje się na podstawie informacji z Internetu, od innych osób, mediów społecznościowych, które nie zawsze dają prawdziwy obraz, czasem wręcz wprowadzają w błąd . Dla osób aplikujących do szkół psychoterapii jest to istotne w dokonaniu wyboru  szkolenia w podejściu dopasowanym do indywidualnego potencjału. Ważne jest też zapoznanie się z formą uczenia  przez doświadczenie w grupie, różniącą się zdecydowanie od trybu akademicko-szkolnego.  Dla tych, którzy wybierają  ścieżkę rozwoju osobistego i chcą podnieść swoje kompetencje „miękkie”, zapoznanie się w taki sposób z Gestaltem, może być pomocne w podjęciu decyzji o dalszym rozwoju.

PROGRAM WARSZTATU

Warsztat „Taste Gestalt-wprowadzenie do psychoterapii Gestalt” jest zbudowany wokół procesu i potrzeb grupy. Jednocześnie uczestnicy mogą zapoznać się w sposób praktyczny i teoretyczny z kluczowymi założeniami podejścia Gestalt, na których będzie się koncentrowała praca.

  • fenomenologia „tu i teraz”; „teraz i jak”
  • dialog Ja-Ty
  • współtworzenie
  • kontakt, czyli co znaczy być w kontakcie w ujęciu Gestalt

TERMIN I CZAS TRWANIA

termin 3 edycji – odbył się

termin 4 edycji- 29-30 czerwca 2024

Czas trwania to sobota-niedziela od 10.00.00 do 18.00

OBECNIE PROWADZIMY NABÓR NA EDYCJĘ 4

KOSZT

Koszt warsztatu to 600 zł.

Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacić do 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego na numer konta podany w formularzu

Pozostałe 400 zł należy wpłacić do 23.06.2023

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Tagi: