Terapia Gestalt. Pobudzenie i wzrost w osobowości człowieka” film

Terapia Gestalt po polsku!

Terapia Gestalt. Pobudzenie i wzrost w osobowości człowieka” film

Terapia Gestalt już po polsku!

Stało się! Od teraz wszyscy uczący się psychoterapii, będą mogli sięgnąć do źródłowego tekstu aby poznać podejście Gestalt Therapy. Nakładem wydawnictwa Oficyna Związek Otwarty ukazał się tom 1 książki autorstwa F. Perlsa, R.F. Hefferline, P. Goodmana pod polskim tytułem „Terapia Gestalt. Pobudzenie i wzrost w osobowości człowieka”

Dzięki prawie 8 letniemu procesowi, grupie osób zaangażowanych w tłumaczenie i dzięki Oficyna Związek Otwarty   

mamy teraz możliwość prowadzenia naszego procesu szkoleniowego w oparciu o  rozważanie, przeżuwanie i ucieleśnianie treści , które do dziś są  nowatorskie , a dzięki badaniom naukowym, wciąż aktualne- nasze mózgi są relacyjne, nasze istnienie jest  zależne od środowiska.

Niezwykła i warta opowiedzenia historia procesu, który wreszcie doprowadził do wydania książki, z której korzysta i uczy się cała międzynarodowa i od teraz  polska społeczność Gestaltowska, została opisana w przedmowie do wydania polskiego, Piotra Mierkowskiego. Tutaj jej tekst w wersji angielskiej.

Zatem, zapraszamy na Kurs Podstawowy

i na spotkanie z Terapią Gestalt w naszym Instytucie. Tworzymy historię Terapii Gestalt.

Opis wydarzenia transmitowanego  na FB i film.

W środę 9 lutego 2023 spotkaliśmy się w gronie osób, które doprowadziły do wydania polskiego tłumaczenia najważniejszej książki o terapii Gestalt- jej bazowego dzieła teoretycznego. Grono tłumaczy: Piotr Mierkowski, trener współpracujący z naszym instytutem,  Mariola Paruzel – Czachura, Justyna Sienkiewicz – Urbaniak, która prowadzi grupy terapeutyczno-rozwojowe na edycji krakowskiej Kursu Podstawowego, Bartek Konieczniak i  Ewa Canert-Łąka, przy wsparciu Kamili Biały i  wydawnictwa Oficyna Związek Otwarty, reprezentowanego przez Annę Bal  podzieliło się swoimi doświadczeniami, związanym z procesem tłumaczenia i wydawania książki, i motywami , które stały za wieloletnim zaangażowaniem się w ten proces, szczególnie Ewy i Piotra.

Wydarzenie było transmitowane na FB, a uczestnicy dzielili się swoimi refleksjami na temat korzeni podejścia psychoterapeutycznego Gestalt, jego historii i odniesień do psychoanalizy i innych podejść. Pojawiały się tez osobiste wspomnienia z lat pracy nad tłumaczeniem i zabieganiem o wydanie książki. Zapraszamy na film.

 

Obejrzyj film w dole strony

„Prawdopodobnie najbardziej przełomowy aspekt tego dzieła tkwi w nacisku autorów na istnienie ciągłych wzajemnych zależności czy relacji między jednostką a środowiskiem, osobą a innymi ludźmi i, ogólnie mówiąc, społeczeństwem i jego instytucjami, a zwłaszcza między klientem i terapeutą”(…) „Radykalizm teorii zawartej w niniejszej książce polega przede wszystkim na tym, ze odnosi się ona jednakowo do jednostki i otaczającego ją świata, stad też terapia Gestalt stanowi w jednakowym stopniu podejście do psychoterapii i do socjologii”

Piotr Mierkowski, Przedmowa do polskiego wydania teoretycznej części Terapii Gestalt

 

Pierwsze zalążki terapii Gestalt można odnaleźć już w połowie lat 30 (XX w.), kiedy Perls stwierdził, że tzw. opory(ang. resistances) – psychologiczne sposoby wyrażania odmowy, mówienia „nie” sobie lub innym – mają pochodzenie oralne. Znaczenie tej refleksji nie jest szokująco rewolucyjne. Reprezentowała ona niewielką zmianę w tradycyjnym podejściu psychoanalitycznym, a mimo to jej konsekwencje były wywrotowe. najwyraźniej analitycy od razu to zauważyli i, jak pisze o tym w swoich wspomnieniach Perls, praca , którą zaprezentował na ten temat jeszcze na kongresie freudowskim w 1936 roku, spotkała się z olbrzymią dezaprobatą” (….) „Przesunięcie pierwotnego źródła odmowy z analnego na oralne stwarza nowe możliwości. Pozwala na swobodne wyrażanie zarówno „nie” jak i „tak”, umożliwia buntowanie się i dopasowywanie do wymagań środowiska, przenosi umiejętności z dolnej komory do ust – miejsca, gdzie odbywa się jedzenie, przeżuwanie, smakowanie, ale także gdzie produkowany jest język i gdzie czasami odbywa się miłosne zbliżenie”.                                                         Isadore From, Michael Vincent Miller, Wprowadzenie do wydania terapii Gestalt z 1994 roku nakładem The Gestalt Journal Press w przekładzie P.Mierkowskiego

 

„Prawdopodobnie największa wartość podejścia Gestalt leży w spostrzeżeniu, że całość określa części, co stoi w opozycji do wcześniejszego założenia, ze całość stanowi zaledwie łączną sumę jej elementów. I tak na przykład , każda sytuacja terapeutyczna jest czymś więcej niż tylko statycznym zdarzeniem typu lekarz plus pacjent. Jest to spotkanie lekarza i pacjenta.”(…) „Niniejsza książka pełni wiele funkcji. Tym, którzy pracują w szkolnictwie czy w branży medycznej lub są psychoterapeutami, pozwalamy na porzucenie postawy sekciarskiej, zgodnie z którą własny punkt widzenia jest jedynym możliwym. Mamy nadzieję, ze uda nam się pokazać jak przyjmować inną perspektywę bez wchodzenia w konflikt. Laikom oferujemy systematyczny kurs rozwoju osobistego i integracji”.                                           Frederick S. Perls, Ralph F. Hefferline, Paul Goodman, Wprowadzenie do pierwszego wydania terapii Gestalt (Julian Press 1951), w przekładzie P.Mierkowskiego