Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Gestalt Art

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Gestalt Art

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, stanowi przygotowanie do  prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Jest propozycją skierowana do absolwentów 4 letniego szkolenia w psychoterapii Gestalt, humanistycznej, integratywnej, systemowej i innych. Jej podstawowe ramy teoretyczne stanowi Terapia Gestalt. Może być kontynuacją rozwoju zawodowego dla psychoterapeutów, chcących poszerzyć swoja ofertę lub odkryć swoja specjalizację. Zawód psychoterapeuty   wymaga nieustannego aktualizowania wiedzy, rozwijania umiejętności, superwizji, poszukiwania swojego stylu. Psychoterapia dzieci i młodzieży to specyficzne umiejętności i specjalistyczna wiedza. Nasza Szkoła Gestalt Art odpowiada na te potrzeby.

Jedną z najbardziej znanych psychoterapeutek dziecięcych w USA,  jest Violet Oaklander, która w swoim oryginalnym podejściu, połączyła Terapię Gestalt i Play Therapy:

„...Słynne błędne przekonanie mówi, że terapia Gestalt jest techniką pustego krzesła.
Nierzadko słyszy się, jak ktoś mówi: „Używam terapii Gestalt przez cały czas”, odnosząc się do tej techniki. Wydaje się absurdem myśleć, że ja na przykład szkoliłam się na terapeutę Gestalt przez ponad trzy lata w Los Angeles Gestalt Therapy Institute, ucząc się tej techniki i niczego więcej…”.

„…Ze względu na szeroki, kompleksowy charakter tej terapii, krótkie podsumowanie jak to, nie może opisać zawiłości podstawowych założeń.
Paradoksalnie jednak ,koncepcje te są tak organiczne, że istnieją i są częścią naszego codziennego życia.
Czasami geniusz, podobnie jak Einstein, skupia się na tym, co oczywiste…”

„…Ze względu na organiczną naturę terapii Gestalt odkryłam, że jej stosowanie z dziećmi jest naturalne,chociaż bardzo niewiele z literatury Gestalt koncentruje się na jej wykorzystaniu z dziećmi.
Proces rozwojowy niemowląt i dzieci jest zadziwiająco podobny do zasad terapii Gestalt.
Wiele bazowych zasad jest przydatnych w pracy w
z młodymi ludźmi...” (Violet Oaklander, PhD „What is Gestalt Therapy?”)

 

Celem  Szkoły jest nabycie umiejętności stosowania zasad i metodologii Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą. Będziemy uczyć jak organizować aktywność dziecka/nastolatka na sesjach terapeutycznych, by poprzez nasze interwencje zwiększało świadomość siebie w codziennym życiu i rozwijało swój unikatowy potencjał.

CO JEST WYJĄTKOWE W SZKOLE PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY GESTALT ART?

 • Budowanie procesu leczenia dziecka/nastolatka na ustanawianiu empatycznej, autentycznej i partnerskiej relacji
 • Rozumienie objawu dziecka/nastolatka jako sposobu radzenia sobie w środowisku,
  w którym nie potrafi zaspokoić potrzeb lub brak jest bezpiecznej więzi
 • Rozwijanie wszystkich aspektów dziecka/nastolatka: zmysłów, emocji oraz intelektu celem przywrócenia zdrowej samoregulacji i twórczego przystosowania
 • Wykorzystywanie technik projekcyjnych i ekspresyjnych, takich jak: gry, tworzenie opowieści, malowanie, praca z gliną, wizualizacje, praca z piaskiem, zabawa symboliczna, zabawa słowem

Program został opracowany jako całość, Szkoła nie jest zbiorem seminariów, a procesem uczenia się i wypracowywania własnego stylu pracy z tą grupą klientów. Zajęcia prowadzą praktycy, którzy podzielą się swoim doświadczeniem. Tutorem kursu  i jednym z prowadzących jest Jon Blend, psychoterapeuta Gestalt i integratywny, pracujący z dziećmi i młodzieżą w UK.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą metodą warsztatowo-seminaryjną, w oparciu o uczenie się doświadczeniowe, wokół następujących wątków(topics) :

 • Wprowadzenie do teorii Gestalt (fenomenologia, egzystencjalizm, teoria pola, relacja Ja-Ty).
 • Świadomość, kontakt i granice kontaktu, teoria self. Postawa dialogująca.
 • Gestaltowski model psychopatologii (zahamowania organizmicznego funkcjonowania, mechanizmy unikania pobudzenia).
 • Teoria więzi (Bowbly, Stern).
 • Rozwój poznawczy, emocjonalny i moralny człowieka.
 • Wprowadzenie do terapii systemowej.
 • Planowanie leczenia (szacowanie zasobów dziecka/nastolatka).
 • Rozwijanie funkcji kontaktu i budowanie samo-wsparcia u dziecka.
 • Wzmacnianie świadomości i funkcji self.
 • Regulacyjna funkcja emocji: wyrażanie i powstrzymywanie.
 • Proces integracji – narracja życia i samo-pielęgnowanie.
 • Eksperymentowanie i twórcze przystosowanie (wybór zachowań).
 • Budowanie relacyjnego wsparcia w rodzinie i społeczności.
 • Zakończenie procesu terapeutycznego, nadawanie znaczenia.
 • Specyfika pracy ze wstydem i poczuciem winy.
 • Trauma dziecięca.
 • Towarzyszenie dziecku w procesie żałoby.
 • Integracja zdobytej wiedzy i umiejętności, zakończenie Szkoły

Ta praca dotyczy wszystkich grup wiekowych, w tym nastolatków (i dorosłych) i może być używana w różnych ustawieniach.
Stare powiedzenie „spotykanie się z klientem tam, gdzie on jest” ma duże znaczenie w tej
pracy i to czyni ją tak skuteczną. Jedynym warunkiem wstępnym jest relacja…”(Violet Oaklander PhD, „What is Gestalt Therapy”)

Absolwenci Szkoły otrzymają dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii Dziecii Młodzieży Gestalt Art.

Warunki uzyskania :

 1. Obecność na wszystkich zajęciach.
 2. Dokonanie opłat.
 3. Praktyka własna pracy z dzieckiem/nastolatkiem.
 4. Pisemna analiza sytuacji dziecka w paradygmacie Gestalt.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

TERMIN ROZPOCZĘCIA I MIEJSCE

Planowany początek zajęć luty/marzec 2019, w siedzibie ITEG, ul.F.Szopena 16/8, Rzeszów

ORGANIZACJA SZKOŁY PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia organizowane są w formie zjazdów weekendowych, co 1-2 miesiące. Niektóre zajęcia trwają 4 dni, większość jest 3 dniowa.

Całkowity czas trwania: ok. 1,5 roku