Praca ze wstydem- wstyd w pracy psychoterapeuty

Praca ze wstydem

Praca ze wstydem- wstyd w pracy psychoterapeuty

Praca ze wstydem- wyzwanie w pracy psychoterapeutycznej

Wstyd to uniwersalne wyzwanie w pracy psychoterapeutycznej.

„Chociaż wstyd jest potężnym, powszechnym i centralnym wpływem, który przenika i determinuje normalne funkcjonowanie naszej kultury, dopiero od mniej niż dwudziestu lat istnieje literatura psychoterapeutyczna, a zwłaszcza terapeutyczna gestalt, która wyjaśnia nam wstyd, o ile go znamy . Zwykle wstyd działa jako silna, ale w większości niezauważalna siła w naszej kulturze, która sabotuje pewność siebie i samoidentyfikację, ogranicza wiarę w siebie, utrudnia relacje społeczne i przyczynia się do wzmocnienia postaw obronnych i sztywności. Jak to możliwe, że proces tak wszechobecny jak wstyd pozostał niezauważony?…”G.Yontef, 1999

Psychoterapia nieuchronnie ujawnia uczucia i doświadczenia, które często długo były- nie bez powodu- ukrywane.

Po prostu , nie było wczesnej wystarczającego wsparcia aby w pełni być obecnym z tymi doświadczeniami.

Niebezpieczeństwo psychoterapii polega m.in , na tym, że nawet przy najlepszych umiejętnościach i intencjach psychoterapeuty, mogą się pojawić te same uczucia wstydu- u klienta i terapeuty.

Wstyd w pracy psychoterapeuty

Nikt nie chce odczuwać wstydu. Jest on, generalnie, zbyt bolesny. Zamiast tego, pojawia się szereg innych uczuć i zachowań, które niejako „zastępują ” wstyd: złość, unikanie, wycofanie, i inne. Dotyczy to również terapeuty, który może być zaskoczony wpadnięciem w „cykl wstydu” z klientem. Częstym substytutem jest w takiej sytuacji np. zadawanie pytań, które nakierowują reflektor na klienta, pozostawiając uczucia terapeuty w cieniu.

Znajomość istoty wstydu, jego genezy, przejawów i dynamiki w terapii jest niezbędnym elementem praktyki zawodowej.

Warsztat

Ten warsztat służy jako wprowadzenie do bardzo ważnego i dużego tematu. Delikatnie i z szacunkiem wkroczymy na terytorium wstydu. Ponieważ temat traktuję z perspektywy Terapii Gestalt, to w równym stopniu przyjrzymy się zastosowaniu pracy ze wstydem wobec siebie i klientów. Będziemy się przyglądać samemu wstydowi jako regulatorowi pobudzenia, jego zdrowym aspektom, wstydowi jako podstawie funkcjonowania(kluczowemu introjektowi), przejawom( retrofleksji towarzyszącej wstydowi), cyklowi wstydu terapeuta-klient, doświadczeniu wyobcowania/przynależności. Odniesiemy się też do wstydu,  poczucia własnej wartości i relacji w treningu psychoterapeutów.

Zagadnienia

 • geneza i przejawy wstydu
 • natura i funkcje wstydu
 • problemy w pracy terapeutycznej
 • oznaki wstydu u klienta/terapeuty
 • przerywanie cyklu
 • dostosowanie ekspozycji do możliwości klienta
 • wykorzystanie wsparcia
 • paradoks szkolenia

Propozycje pracy

 • prezentacje zagadnień
 • ćwiczenia
 • demonstracja pracy/ prace własne
 • superwizja

Dla kogo?

Zapraszam psychoterapeutów i studentów psychoterapii (od 4 roku szkolenia), którzy identyfikują się z podejściem Terapii Gestalt.

Wstyd wyłonił się jako figura w pracy dla mnie po tym, jak sama skonfrontowałam się ze swoim wstydem, jako terapeuta i trener. Dzięki temu, ze mogłam doświadczyć, rozpoznać i zrozumieć, zaczęłam jako psychoterapeuta, dostrzegać wstyd w gabinecie. I doświadczać ważności pracy z tym „niemym” stanem. Na tym warsztacie , chce się podzielić swoim doświadczeniem – prowadząca,

Ewa Canert-Łąka- zobacz bio

Koszt i termin

Miejsce: Rzeszów, ul. Szopena 16/8, siedziba ITEG

Termin : 13-15 października 2023

Plan zajęć:

piątek 13.10 w godz. 9.00-19.00, przerwa obiadowa 13.00-15.00

sobota 14.10 w godz. 9.00-19.00, przerwa obiadowa 13.00-15.00

niedziela 15.10 w godz.10.00-15.00

razem: 21 godzin zegarowych

Uczestnicy dostaną certyfikaty uczestnictwa

Koszt warsztatu to :

1250 zł studenci 

1450 psychoterapeuci

Płatny w 2 ratach.

Bezzwrotny zadatek w wysokości 500 zł jest płatny w ciągu 7 dni od daty wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego (link do formularza poniżej).

II rata :750,00 zł dla studentów psychoterapii, w szczególności Gestalt/950 zł dla psychoterapeutów, należy ją uiścić do 30.09.2023r.

LIMIT UCZESTNIKÓW: 18

FORMULARZ ZAPISU