„Zrozumieć nastolatka”

„Zrozumieć nastolatka”

Warsztat dla psychologów, pedagogów, terapeutów

Dorastanie NIE jest procesem patologicznym, jest okresem rozwojowym, któremu towarzyszy znaczna ilość wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów. To czas burzliwych emocji oraz ekstremalnych zachowań, których skala waha się niekiedy od całkowitej negacji wszystkiego, wycofania do chaotycznej aktywności i podejmowania bardzo ryzykownych działań.

Warsztat składa się z elementów teorii (fazy rozwojowe i zadania wieku młodzieńczego, teoria przywiązania i rezylienacji), eksperymentów i dyskusji. Uczestnicy będą odkrywać potencjał technik arteterapeutycznych: rysowanie/malowanie, tworzenie opowieści, pracy z ruchem, rzeźbą i słowem oraz wybranych form teatralnych. Istotną częścią warsztatu będzie analiza zachowań agresywnych i ich rozwojowego znaczenia.

Termin: 9-10.02.2018