ITEG – WARSZTATY

Warsztaty to krótkie formy rozwijania umiejętności osobistych i/lub specjalistycznych (profesjonalnych) związane z tym „jak” coś robimy. Rozwijają przede wszystkim tzw. miękkie umiejętności, inspirują zmiany. W naszym Instytucie dbamy szczególnie o to, by pogłębiały także wiedzę merytoryczną z zakresu teorii i metodologii Gestalt.

Nasze propozycje skierowane są do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców, studentów psychoterapii, psychologii i pedagogiki, lekarzy.

Ciało w Terapii Gestalt. Ucieleśniona, relacyjna uważność

Praca z procesem fizycznym w psychoterapii. Po raz pierwszy w Polsce autorski warsztat Gail Feinstein. Na początku drogi zawodowej mentorką Gail była Laura Perls, obecnie Gail jest międzynarodowym trenerem Terapii Gestalt, superwizorem i coachem transformacyjnego przywództwa. Jest członkiem New York Institute for Gestalt Therapy. Jej specjalność to proces ciała w relacji terapeutycznej. Ucieleśniona relacyjna uważność w pracy z uzależnieniami, nawykami i innymi problemami.

„Kontakt-Zabawa-Integracja”

Warsztat dla terapeutów, pedagogów, wychowawców, psychologów Terapia Gestalt jest zorientowaną na proces, doświadczalną terapią, która w sposób szczególny podkreśla znaczenie wzajemnych relacji, oddziaływań między człowiekiem,a środowiskiem. Dziecko, które trafia na terapię pokazuje brak harmonii…

„Zrozumieć nastolatka”

Warsztat dla psychologów, pedagogów, terapeutów Dorastanie NIE jest procesem patologicznym, jest okresem rozwojowym, któremu towarzyszy znaczna ilość wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów. To czas burzliwych emocji oraz ekstremalnych zachowań, których skala waha się niekiedy…