Warsztat „Wstyd i wsparcie w psychoterapii.Perspektywa Gestalt”

Warsztat „Wstyd i wsparcie w psychoterapii.Perspektywa Gestalt”

Wstyd i wsparcie, w psychoterapii Gestalt, mogą być spostrzegane jako pewne kontinuum, związane z warunkami „pola fenomenologicznego”, czyli współtworzonej w gabinecie, sytuacji, zawierającej wszystkie (przeszłe i teraźniejsze) powiązania psychoterapeuty i pacjenta. Mogę też być elementem przeszłości, która ukształtowała wzorce relacyjne, przekonania o sobie i świecie, czy usztywnione gestalty, zatem, to wszystko, co sprawia, że Klient/Pacjent nie może być w pełni zaangażowany w proces własnego życia ( czyli posiada pewną psychopatologię), i jest przyczyną jego spotkania z psychoterapeutą.

„Zdrowe poczucie winy i wstyd to doświadczenia, które przechodzą przez cykl figure / ground, zaczynając od wstępnego kontaktu i kończąc na puszczeniu post-contact. W zdrowiu, uczucia wstydu lub winy wynikają i są determinowane przez rzeczywiste warunki w polu organizm / środowisko.

W przeciwieństwie do bardziej wrażliwych pacjentów z zaburzeniami neurotycznymi i zaburzeniami charakteru, zdrowi ludzie mają szeroki, zróżnicowany zakres reakcji na poczucie winy i wstydu. Nie negują wstydu ani poczucia winy, gdy naruszane są ich wartości i standardy, ani też nie cierpią samo-niszczącej nędzy za każde niepowodzenie w spełnianiu ich wartości i standardów.” G.Yontef

ZAPRASZAMY NA WARSZTAT DLA PSYCHOTERAPEUTÓW

Prowadzący : Ewa Canert-Łąka, dyrektor Instytutu, współautorka koncepcji Szkoły Psychoterapeutów Gestalt ITEG,  psychoterapeutka Gestalt, superwizor akredytowany przez EAGT.

Wstyd jest emocjonalnym doświadczeniem związanym z przekonaniem o byciu całkowicie bezużytecznym, złym, bez wartości, niekompetentnym, głupim, wadliwym, niegodnym przebywania w świecie. Sprawia, że osoba jest przekonana o tym, ze jej potrzeby są nie do zaakceptowania. Bywa nazywany „emocją społeczną” , ponieważ powstaje jako przeżycie „Ja wobec Ty”, na granicy organizmu i środowiska.
Jest doświadczany na poziomie poznawczym, fizycznym i emocjonalnym. Fizyczne jego oznaki to spuszczanie głowy, skurczenie ciała. Fenomenologicznie, ludzie doświadczający wstydu przeżywają chęć wycofania, ukrycia się lub zniknięcia. Emocjonalnie, jest tak bolesny, że wiele zachowań jest zorganizowanych wokół unikania wstydu lub przekształcania go w inne emocje- gniew, wściekłość, depresję etc. Continuum wstydu obejmuje tez zawstydzenie i zakłopotanie. W relacyjnym podejściu, wstyd jest regulatorem relacji powiązanym ze wsparciem występującym w polu organizm/środowisko. W terapii, nierozpoznany i przemilczany, może blokować proces terapeutyczny – terapeuta i pacjent mogą współtworzyć sytuację wstydu.
Praca z klientem doświadczającym wstydu jest delikatnym i powolnym procesem.

Na warsztacie zajmiemy się takimi zagadnieniami jak:
• Linią czasu czyli kolejnością kroków w pracy z klientami doświadczającymi wstydu
• Egzystencjalnym i społecznym kontekstem wstydu i poczucia winy
• Kontinuum przeżywania wstyd/poczucie winy, wstyd jako kreatywne przystosowanie
• Rozpoznawanie sygnałów świadczących o przeżywaniu wstydu
• Rozróżnienie między wstydem i poczuciem winy
• Teoretycznym aspektem gestaltowskiej pracy z procesem wstydu: retrofleksja, introjekcja, pole wstyd/wsparcie
• Relacją klient/terapeuta
• Manifestacjami wstydu w „tu i teraz” relacji
• Self : teraz i potem( now-next) w pracy z procesem wstydu
• Rozwojem pozytywnego samo-wsparcia i wsparcia na granicy self/other
• Specyficznymi interwencjami/eksperymentami na 3 poziomach: poznawczym, wzorców ruchu, pracy z emocjami
• Przykładowymi technikami pracy: od eksperymentu relacyjnego do tańca, ruchu, metafory,

„Warsztat jest rozwinięciem warsztatu jaki prowadziłam w Krakowie. Inspiracją do niego są rozmowy ze studentami, psychoterapeutami, dotyczące pracy psychoterapeutycznej z klientami z różnego rodzaju problemami „charakteru”,w których wstyd jest znaczącym aspektem i bywa nierozpoznanym powodem „ciężkości” procesu terapeutycznego..” Ewa Canert-Łąka

Znajomość natury wstydu, jego przejawów i dynamiki w psychoterapii jest istotną częścią praktyki psychoterapeuty Ramy teoretyczne to relacyjne podejście Terapii Gestalt.

Termin:28-30 czerwca 2019
Koszt: 650 PLN
zaliczka 200PLN płatna do 15.05.2019
całość do 10.06.2019
ZAPISY ; biuro@gestalt-iteg.pl lub formularz kontaktowy na stronie
z dopiskiem „wstyd”