Warsztat Terapia Gestalt z Parą

Warsztat "Terapia Gestalt z parą"

Warsztat Terapia Gestalt z Parą

Zapraszamy psychoterapeutów na warsztat  „Terapia Gestalt z parą”, pierwszy z cyklu poświęconego praktyce terapii par.

Warsztat Terapia Gestalt z parą, stanowi wprowadzenie do tematyki związków intymnych i terapii par z perspektywy terapii Gestalt.  Podczas 3-dniowych zajęć zajmiemy się badaniem dynamiki relacyjnej. Przy pomocy eksperymentów, odgrywania ról i poprzez własne doświadczenie oraz za sprawą mini-wykładów i superwizji postaramy się dokładniej zorientować w procesie, jaki zachodzi w związkach pomiędzy dwojgiem ludzi.   Rozpatrzymy też rozmaite wzorce zachowania: od izolacji, poprzez intymność, po konfluentne zlewanie się dwóch bytów. Przy pomocy cyklu doświadczenia Zinkera, przyjrzymy się bliżej funkcjonowaniu związków intymnych wraz z uwzględnieniem trudności, które mogą zachodzić w procesie współżycia dwojga osób.  W oparciu o własne doświadczenie uczestników warsztatu, obserwowalne dane w grupie, jak również nieświadome procesy, o których istnieniu mówi literatura psychoanalityczna oraz teoria przywiązania Bowlby’ego, uczestnicy będą mogli bliżej określić swoje własne style relacyjne oraz ich wpływ na wybory, jakie podejmują w roli terapeuty oraz w życiu prywatnym. Warsztat Terapia Gestalt z Parą,  zawiera wprowadzenie do terapii Gestalt. Zapraszamy psychoterapeutów Gestalt, humanistycznych i innych.

SZERSZY OPIS PROGRAMU PIERWSZEGO WARSZTATU I NASTĘPNYCH – TUTAJ

ZAPISY:

Wyślij zgłoszenie e-mailem( wraz z danymi do faktury)  na adres : biuro@gestalt-iteg.pl

lub wpisz swoje zgłoszenie i dane do FORMULARZA KONTAKTOWEGO

TERMIN: 8-10 listopada 2019

KOSZT: 1500 PLN

Zaliczka : 500 PLN, płatne do 15.08.2019. O miejscu w grupie decyduje kolejność wpłat.

1000 PLN , płatne do 15.09.2019

 

LIMIT UCZESTNIKÓW: 24

PROWADZĄCY

 Piotr Mierkowski – psychoterapeuta Gestalt i superwizor z Wielkiej Brytanii, absolwent i były dyrektor The Gestalt Centre w Londynie, gdzie obecnie jest trenerem i terapeutą szkoleniowym. Jego warsztat pracy z parami stanowi integrację wiedzy nabytej w treningu z Judith Hemming, Joseph Zinker, Rich Hycner, Bob i Ritą Resnick oraz szkolenia w psychoanalitycznej klinice Tavistock Relationships, wraz z 20-letnim doświadczeniem prowadzenia terapii małżeństw i par o różnorodnej orientacji genderowej i seksualnej. Współpracuje z Instytutem Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie. Prowadzi grupy rozwojowe i superwizyjne, jako niezależny trener i superwizor, dla psychoterapeutów w Polsce. Jest autorem i prowadzącym(wraz z Ewą Canert-Łąka) Rocznego Programu Gestalt Therapy dla Profesjonalistów, cyklu szkoleniowego dla psychoterapeutów Gestalt, inspirowanego PHG.Terapia Gestalt jest podstawą jego pracy klinicznej i filozofii życiowej; Piotr prowadzi praktykę psychoterapeutyczną w Londynie i  jest zrzeszony w UKCP, UKAGP, AAGT i EAGT.