Warsztat Terapia Gestalt Dla Par i Intymnych Związków

Terapia Gestalt dla par

Warsztat Terapia Gestalt Dla Par i Intymnych Związków

 

DRUGI WARSZTAT -TEMATYKA

Drugi warsztat z serii warsztatów Terapia Gestalt dla Par ,zatytułowany: Terapia Gestalt dla Par i Intymnych Związków „Różnorodność związków intymnych dwojga ludzi i różnice między partnerami w związku”, skupi się na specyfice par i małżeństw, zróżnicowanych pod względem wieku partnerów, pochodzenia kulturowego, etnicznego, ras, języka, religii, itp. Będzie mowa o parach żyjących w nowych związkach, które np. mają dzieci z poprzedniego małżeństwa oraz związkach między partnerami o dużej różnicy wieku oraz takich, gdzie jeden lub obydwoje partnerzy są niepełnosprawni. Przyjrzymy się również dokładniej pracy terapeutycznej ze związkami intymnymi osób o różnorodnej orientacji genderowej i seksualnej.

Nie znaczy to, że pominięte zostaną sprawy, dotyczące bardziej typowych związków i par małżeńskich, wręcz przeciwnie, różnice i podobieństwa grają niezwykle ważną rolę, niezależnie od związku. W artykule “Estetyka gestaltowskiej terapii par” (1994), Joseph Zinker i Sonia March Nevis piszą:

„Komplementarność to funkcjonalny aspekt zróżnicowania. To sposób, w jaki zróżnicowanie jest przeżywane. Z punktu widzenia rozwoju, partnerzy dobierają się tak aby uzupełniać części siebie, których nie są świadomi, ze względu na brak ich akceptacji, lub dlatego, że są estetyczne odrażające. Te same cechy przybierają u naszego wybranego partnera formę romantyczną. W taki oto sposób dwie pasujące do siebie ‘połówki’ osób spotykają się razem, aby już jako jedna całość mogły bardziej efektywnie radzić sobie z wymaganiami świata”

Terapia Gestalt Dla Par

 

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I METODOLOGIA

Zanim jednak do tego dojdzie, taka alchemia, jak magiczny eliksir sprawia, że partnerzy stają się sobą zauroczeni. Doświadczenie fuzji z drugą osobą stanowi potężne, niemal ekstatyczne przeżycie, którego para pragnie doświadczać w nieskończoność; i marzy, że stanie się tak samo, jak dzieje się to w bajce, gdzie biedny niekochany kopciuszek poznaje bogatego i czułego troskliwego księcia, i będą kochać się razem do końca swoich dni. Taka fantazja, która jest bardzo przydatna do zapoczątkowania relacji, wraz z upływem czasu najczęściej zaczyna utrudniać im osiągnięcie długotrwałego związku i stworzenie intymności, która jest produktem interpersonalnych procesów transakcyjnych mających na celu pełniejsze poznanie się nawzajem partnerów.

Podczas drugiego warsztatu przyjrzymy się bliżej systemowi projekcyjnemu, jaki występuje w związkach intymnych dwojga ludzi i zbadamy jego korzystne oraz mniej korzystne następstwa. Oprócz badania procesów projekcyjnych z perspektywy, jaką reprezentuje podejście terapii Gestalt, odwołamy się również do bardziej tradycyjnych pojęć, takich jak np. wspólna nieświadoma fantazja, wyobrażenie, identyfikacja projekcyjna i system projekcyjny pary, reprezentowanych przez post-kleinowski psychoanalityczny model, stosowany w Tavistock Ralationships, jednym z czołowych ośrodków terapeutycznej pracy z parami na świecie, skąd zresztą wywodzi się pojęcie „terapia par”.

Podczas gdy komplementarność podkreśla różnice, podejście pośrednie przyciąga podobieństwa. Życie odbywa się pośrodku, a nie w skrajnościach. Na ogół, życie jest bardzo zwyczajne. Podobnie zresztą jest z życiem par. […] Mając na uwadze to, że komplementarność sprawia, że napięcie wzrasta, i zarazem rośnie podniecenie współżycia pary, tzw. pozycja pośrednia lub środkowa jest miejscem do odpoczynku, w którym energia nie zmienia się i nie skacze – jest to miejsce, gdzie poziomy energii dopasowują się. Podczas gdy komplementarność aktywizuje konflikt, pozycja pośrednia stanowi repozytorium cichej konfluencji. Osiągnięcie takiej pozycji, jaką charakteryzuje podobieństwo jest niezbędne do utrzymania związku, podobnie zresztą jak ścieranie się różnic, które odpowiada za elektryczność czy intensywność wzajemnego angażowania się partnerów związku.

W drugim warsztacie będzie również mowa na temat przywiązania i seksualności. Zwrócimy uwagę na pary, które postanowiły szukać pomocy psychologicznej ze względu na doświadczane przez nich kłopoty w pożyciu seksualnym, jak również na partnerów, którzy skarżą się na trudności we wzajemnym dopasowaniu się. Przywiązanie najczęściej może wykluczać doświadczenia związanie z podnieceniem seksualnym i dotyczy dochodzenia do rozumienia siebie poprzez interakcję z drugą osobą, uczenia się kim się jest w relacji z drugą osobą.

Podobnie jak w warsztacie wstępnym, korzystać będziemy z rozmaitych eksperymentów przy udziale jego uczestników, fragmentów filmów, dyskusji na tematy związane z teoretycznymi podstawami jaki leżą u podstaw praktycznych interwencji terapeutycznych w pracy z parami.

WARSZTAT JEST OTWARTY DLA OSÓB KTÓRE NIE UCZESTNICZYŁY W PIERWSZYM WARSZTACIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN:

O NOWYM TERMINIE WARSZTATU POWIADOMIMY WKRÓTCE

MIEJSCE: RZESZÓW,

KOSZT: WKRÓTCE

ZAPISY: biuro@gestalt-iteg.pl  lub formularz kontaktowy z dopiskiem „pary”

 

PROWADZĄCY

 Prowadzący warsztat, Piotr Mierkowski – psychoterapeuta Gestalt i superwizor z Wielkiej Brytanii, przedstawi syntezę terapii par w nurcie terapii Gestalt, którą stworzył w oparciu o wiedzę nabytą w treningu z Judith Hemming, Joseph Zinker, Rich Hycner, Robertem i Ritą Resnick, oraz ponad 20-letnim doświadczeniem prowadzenia terapii małżeństw i par o różnorodnej orientacji genderowej i seksualnej w swojej praktyce w Londynie.  Piotr postrzega terapię Gestalt jako metodę, która zajmuje się przepływem – koncentruje się na eksploracji procesu, w jaki osoba kontaktuje się z otoczeniem, a w przypadku terapii par w podejściu Gestalt, terapeuta skupia się na badaniu relacji między dwojgiem ludzi wraz z ich kontaktem z ich otoczeniem, włącznie z osobą terapeuty.  Piotr żywi nadzieję, że poza dostarczeniem uczestnikom nowej wiedzy, warsztat zaopatrzy ich w konkretny i jak najbardziej praktyczny model eksploracji i efektywnego oddziaływania na dynamikę relacyjną w procesie terapii par oraz umożliwi praktykę nowo nabytych umiejętności.