ITEG – ZESPÓŁ

Zespół naszego instytutu tworzą aktywni zawodowo psychoterapeuci i superwizorzy, certyfikowani w organizacjach międzynarodowych i polskich.

Starsi trenerzy

Młodsi trenerzy

Trenerzy współpracujący