Szkoła Gestalt Kurs Podstawowy

Szkoła Gestalt Kurs Podstawowy

Szkoła Gestalt Kurs Podstawowy

Szkoła Gestalt Kurs Podstawowy to pierwszy etap 4 letniego , całościowego szkolenia w psychoterapii, opartego o standardy European Association for Gestalt Therapy(EAGT), której ITEG jest członkiem stowarzyszonym.

Prowadzimy nabór na kolejną edycję, pierwszy jej etap czyli Kurs Podstawowy.
Kurs Podstawowy to dwuletni program szkolenia i rozwoju osobistego, skierowany do psychologów, pedagogów,lekarzy, pracowników socjalnych i innych absolwentów kierunków humanistyczno-społecznych.
Uczestnicy poznają teorię i praktykę Terapii Gestalt w sposób empiryczny,ćwicząc w grupie.Uczą się jak zastosować podejście Gestalt w pomaganiu w własnej praktyce zawodowej oraz poznają podstawy pomocy psychologicznej.

Budując nasz program Szkoła Psychoterapeutów Gestalt,  kładliśmy nacisk na indywidualne potrzeby edukacyjne,rozwój i utrzymanie wysokich standardów praktyki w oparciu o ugruntowane modele teoretyczne oraz znaczenie ram etycznych. Korzystamy z literatury źródłowej, doświadczenia i wiedzy kadry trenerskiej, która stale rozwija swoje kompetencje, szkoląc się w kraju i za granicą.

Kurs Podstawowy jest pierwszym etapem kształcenia. Cała Szkoła Psychoterapeutów Gestalt trwa 4 lata i przygotowuje do zdobycia zawodu psychoterapeuty.

Kurs może też być doskonaleniem umiejętności zawodowych dla osób pracujących w zawodach pomocowych, które nie zdecydują się na całościowe szkolenie i aplikowanie na drugi etap lub postanowią zrobić przerwę w ścieżce edukacyjnej.
W programie Kursu Podstawowego uwzględniliśmy 150 godzin grupowej pracy terapeutyczno-rozwojowej z doświadczonymi trenerami. Grupa self-experience stanowi tło i wsparcie dla procesów uczenia i rozwoju psychoterapeutów. Jest zaliczana do wymogów Szkoły Psychoterapeutów, zgodnie ze standardami EAGT.

W trakcie pierwszego etapu lub w trakcie całego szkolenia, uczestnicy mogą ubiegać się o członkostwo nadzwyczajne w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt, które jest organizacją zrzeszającą psychoterapeutów Gestalt w Polsce i pełni rolę National Organization Gestalt Therapy (NOGT)w strukturach EAGT.

Możliwe jest też ubieganie się o członkostwo studenckie w EAGT.

Cele nauczania naszego programu kształcenia w Szkole  Gestalt Kursie Podstawowym:

  • Ułatwienie nabycia gruntownej i empirycznej wiedzy na temat terapii Gestalt, w tym podstawowej filozofii, takiej jak teoria fenomenologii, dialog egzystencjalny, relacja dialogująca, egzystencjalizm i teoria pola, psychologia postaci.
  • Aby zapewnić dogłębne zrozumienie teorii i praktyki terapii Gestalt, zwracamy uwagę na samokształcenie i samodzielność w celu ustanowienia wysokich standardów kompetencji.
  • Włączenie wysokich standardów kompetencji i etyki w praktykę terapii Gestalt, w oparciu o standardy kompetencji psychoterapeuty Gestalt opracowane przez EAGT
  • Ułatwienie zrozumienia Terapii Gestalt w kontekście innych psychoterapii i jej potencjalnego wkładu w kwestie polityczne i społeczne, i zrozumienia wpływu kontekstu społecznego na psychoterapię.
  • Przygotowanie studenta do bycia świadomym bieżących badań i bycia gotowym do przyjęcia podejścia badawczego do praktyki klinicznej.
  • Zarówno w pierwszym i drugim etapie kształcenia, ułatwienie  adeptowi ,stania się profesjonalnym, kompetentnym w pomaganiu, pomocy psychologicznej i psychoterapii w oparciu o własne zasoby, indywidualny potencjał.

Zapisy na Kurs Podstawowy  przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy   (w dole strony)

lub e-mail: biuro@gestalt-iteg.pl.

Nowy nabór na kolejną edycję zima 2022

KLIKNIJ TUTAJ

Przed zakwalifikowaniem na Kurs, kandydaci odbywają rozmowę wstępną – osobiście w siedzibie ITEG lub via

Następnie należy przesłać wypełnioną Ankietę Kwalifikacyjną(znajduje się na stronie, w zakładce Kurs Podstawowy) do biura. Po zakwalifikowaniu, otrzymają Państwo informację o przyjęciu na Kurs i dokładnej dacie rozpoczęcia. Terminy kolejnych zjazdów przesyłamy zainteresowanym.
Wcześniejszy udział w warsztatach, szkoleniach/ kursach umiejętności interpersonalnych, trenerskich, wychowawczych- będzie dodatkowym atutem