ITEG – SUPERWIZJA

„Superwizja jest procesem uczenia się, w którym psychoterapeuta współpracuje z bardziej doświadczonym kolegą, by w procesie ciągłego rozwoju zawodowego wzbogacić własne umiejętności (…) to z kolei sprzyja dobrostanowi jego klienta i zapewnia mu bezpieczeństwo.” – M.C. Gilbert, K.Evans, „Superwizja w psychoterapii” GWP 2004.

W Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt, Superwizja stanowi rodzaj twórczego dialogu, dotyczącego praktyki klinicznej. Jeśli umożliwia on poszerzenie świadomości na temat procesu terapii, sytuacji klienta i doświadczenia terapeuty, i ich wzajemnej relacji, to takie spotkanie prowadzi do intensyfikacji odczuć i zrozumienia klienta, intuicyjnych wglądów, inspirując w terapeucie zmianę i wyposażając go w nowe kreatywne formy pracy terapeutycznej.

Prowadzimy superwizję indywidualną i grupową.

SUPERWIZJA Z GAIL FEINSTEIN

Wyjątkowa możliwość superwizji z Gail Feinstein. Gail jest członkiem New York Institute for Gestalt Therapy. Międzynarodowy trener Gestalt, coach i superwizor. Pracuje od 30 lat, praktykuje w Nowym Jorku. Swoje umiejętności zdobywała pod kierunkiem m.in Laury Perls.