ITEG – PROGRAM ZAAWANSOWANY

Absolwenci Kursu  Podstawowego mają możliwość kontynuowania nauki w ramach uzupełniającego, dwuletniego kursu na Poziomie Zaawansowanym, doskonaląc umiejętności kliniczne i tym samym ukończyć całościowy program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt lTEG. lnstytut ubiega się o akredytację w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt. Okres ubiegania się wynosi 5 lat. Absolwenci, którzy ukończą czteroletnie szkolenie przed upływem tego terminu, mogą aplikować o certyfikat full member EAGT indywidualnie.

W wyjątkowych wypadkach, istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkolenia klinicznego, po ukończeniu kursu podstawowego w innym niż ITEG instytucie bądź ośrodku szkolącym w psychoterapii Gestalt.

CAŁOŚCIOWY PROGRAM   SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTÓW   GESTALT ITEG TO 1450 GODZIN ZEGAROWYCH SZKOLENIA, W TYM:

  • 600 godzin  teorii  i metodologii
  • 250  godzin  własnego   doświadczenia   psychoterapeutycznego
  • 400 godzin  praktyki  klinicznej
  • 150 godzin   superwizji
  • 50 godzin do osobistego wyboru  adepta

POZIOM ZAAWANSOWANY TO DWULETNI CYKL ZAJĘĆ, SUPERWIZJI, PRAKTYKI KLINICZNEJ,
ZAKOŃCZONY EGZAMINEM KOŃCOWYM ( KOMPETENCYJNYM) I ZŁOŻENIEM PRACY DYPLOMOWEJ.

Nabór na Poziom Zaawansowany : kwiecień/maj 2019