ITEG – PROGRAM ZAAWANSOWANY

SZKOŁA PSYCHOTERAPII ETAP II

PROGRAM ZAAWANSOWANY UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE

 

Absolwenci Kursu  Podstawowego mają możliwość kontynuowania nauki w ramach uzupełniającego, dwuletniego kursu na Poziomie Zaawansowanym, doskonaląc umiejętności kliniczne i tym samym ukończyć całościowy program Szkoły Psychoterapeutów Gestalt lTEG. lnstytut ubiega się o akredytację w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt. Okres ubiegania się wynosi 5 lat. Absolwenci, którzy ukończą czteroletnie szkolenie przed upływem tego terminu, mogą aplikować o certyfikat full member EAGT indywidualnie.

 

ZARYS PROGRAMU: Bloki tematyczne

I ROK

 • PROCES TERAPEUTYCZNY
  • Przygotowanie/reguły prowadzenia procesu
  • Fazy procesu terapeutycznego
  • Perspektywa relacyjna w Terapii Gestalt
  • Kontrakt
  • Kontekst, pole fenomenologiczne
  • Diagnoza w Terapii Gestalt
  • Szacowanie i ocena ryzyka
  • Diagnoza jako proces, zmiany w czasie
  • Planowanie leczenia/strategiczne podejście w Terapii Gestalt
  • Proces grupowy w ujęciu Gestalt, terapeutyczne aspekty procesu grupowego
 • PSYCHOTERAPEUTA GESTALT W RELACJI TERAPEUTYCZNEJ
  • Zjawiska relacji terapeuta/klient(pacjent)
  • ERT i gestaltowskie ujęcie przeniesienia i przeciw-przeniesienia
  • Etyka w psychoterapii
  • Dialog egzystencjalny
  • Wstyd
  • Nadużycia w psychoterapii
  • Metodologia Gestalt
  • Psychopatologia w ujęciu Gestalt,
  • Praca z procesem fizycznym klienta, ciało w procesie psychoterapii
 • PSYCHOPATOLOGIA I MANUALE DIAGNOSTYCZNE DSM I ICD- zakończone egzaminem(I i II rok)
 • TEORIA ROZWOJOWA W PSYCHOTERAPII GESTALT
 • DIAGNOZA PSYCHODYNAMICZNA

Pierwszy rok Poziomu Zaawansowanego -Umiejętności Kliniczne , uczestnicy zaliczają na podstawie obecności na zajęciach, egzaminów i zaliczeń oraz po spełnieniu wymagań, wynikających z całościowego programu Szkoły.

II ROK

 • PROCES GRUPOWY W UJĘCIU TERAPII GESTALT-PRAKTYKA
 • METODOLOGIA PRACY W RÓŻNORODNYCH OBSZARACH ZASTOSOWANIA PSYCHOTERAPII I TEORII GESTALT ORAZ Z RÓŻNYMI GRUPAMI KLIENTÓW: INDYWIDUALNI, GRUPY, SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNE, PARY, RODZINA, DZIECI I MŁODZIEŻ, PRACA Z ORGANIZACJĄ
 • WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE: Depresja, żałoba, trauma, wstyd, kryzys, uzależnienia, zaburzenia psychosomatyczne.
 • WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE: Praca z klientem neurotycznym, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości, klient psychotyczny
 • INTEGROWANIE OSOBISTEGO STYLU – PODSUMOWANIE PROCESU SZKOLENIA

Poziom Zaawansowany-Umiejętności Kliniczne kończy się egzaminem końcowym i złożeniem pracy dyplomowej. Ukończenie 4 letniej Szkoły Psychoterapeutów ITEG wiąże się ze spełnieniem wszystkich wymogów programu, w tym odbycia psychoterapii własnej. Absolwenci ITEG otrzymują Dyplom Ukończenia, wraz z wykazem godzin i tematów.

W wyjątkowych wypadkach, istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkolenia klinicznego, po ukończeniu kursu podstawowego w innym niż ITEG instytucie bądź ośrodku szkolącym w psychoterapii Gestalt.

CAŁOŚCIOWY PROGRAM   SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTÓW   GESTALT ITEG TO 1450 GODZIN ZEGAROWYCH SZKOLENIA, W TYM:

 • 600 godzin  teorii  i metodologii
 • 250  godzin  własnego   doświadczenia   psychoterapeutycznego
 • 400 godzin  praktyki  klinicznej
 • 150 godzin   superwizji
 • 50 godzin do osobistego wyboru  adepta
 • dodatkowo: 150 godzin stażu w wybranej placówce ochrony zdrowia

POZIOM ZAAWANSOWANY TO DWULETNI CYKL ZAJĘĆ, SUPERWIZJI, PRAKTYKI KLINICZNEJ,
ZAKOŃCZONY EGZAMINEM KOŃCOWYM ( KOMPETENCYJNYM) I ZŁOŻENIEM PRACY DYPLOMOWEJ.
Cena : 14 700 PLN
1 rok:1200 PLN wpisowe i 10 x 700 PLN
2 rok: 10 x 650 PLN

rozmowy kwalifikacyjne na Poziom Zaawansowany : maj 2019