ITEG – PROGRAM PODSTAWOWY

EMPIRYCZNE WPROWADZENIE DO TEORII I PRAKTYKI TERAPII GESTALT

Kurs Podstawowy Szkoły Psychoterapeutów to pierwszy etap stawania się psychoterapeutą. W szkoleniu psychoterapeutów (i w szkoleniu innych profesjonalnych kompetencji, szczególnie w poradnictwie, pracy z grupą lub innych kontekstach pracy z ludźmi), ważne jest by adept  wiedział jak traktować własne doświadczenia i reakcje, pojawiające się w trakcie takiej pracy. Dlatego Program Podstawowy Terapii Gestalt oparliśmy na połączeniu własnego doświadczenia rozwojowego (self experience) i stopniowego, doświadczalnego poznawania teorii.

Pobierz ankietę kwalifikacyjną dla uczestnika III edycji Kursu Podstawowego, KLIKNIJ TUTAJ

Nabór na Kurs prowadzony jest w sposób ciągły.Rozpoczęcie zajęć kolejnej(3) edycji nastąpi po zebraniu grupy, przewidywany termin: kwiecień  2019 (26.04.2019, godz. 9.00)

JAK UCZYMY PODSTAW GESTALT THERAPY ?

 • Uczestnicy poznają podstawy teorii i praktyki Terapii Gestalt w sposób empiryczny, na sobie, uczestnicząc w warsztatowej części zajęć.
 • Część zjazdów grupy prowadzona jest w dynamice self-experience przez terapeutę szkoleniowego.
 • To doświadczenie pozwala na uzyskanie samoświadomości i zintegrowanie poznanej teorii z osobistym rozwojem.
 • Wsparciem dla tego procesu jest grupa, traktowana jako środowisko rozwoju, bezpieczne otoczenie do rozwijania samopoznania i kreatywności uczestników.
 • W trakcie części zajęć/zjazdów teoretyczno-warsztatowych, uczestnicy poznają podstawowe pojęcia w formie wykładów, ćwiczeń, klasycznych eksperymentów.
 • Podczas części zajęć, poświęconych doświadczeniom własnym,uczestnicy mają możliwość głębszego odniesienia poznanych pojęć do własnego funkcjonowania.

JAKIE EFEKTY OSIĄGNIESZ BIORĄC UDZIAŁ W PROGRAMIE PODSTAWOWYM ?

 • Uświadomisz sobie jak funkcjonujesz w relacjach i co możesz zmienić.
 • Poznasz swoje funkcjonowanie w grupie i nauczysz się rozumieć je w kontekście swojej historii i teraźniejszych potrzeb w relacji ze środowiskiem.
 • Będziesz bardziej świadomy tego jaki naprawdę jesteś i czego potrzebujesz, pogłębiając integrację myślenia, emocji i zachowania.
 • Poznasz swoje możliwości creative adjustment – kreatywnego przystosowania w kształtowaniu relacji z otoczeniem, szczególnie z ludźmi, także w relacjach profesjonalnych (z pacjentami).
 • Całość programu skomponowaliśmy tak, by uczestnicy integrowali poziom szkoleniowy i rozwojowy zajęć, bez rozmywania granic między jednym i drugim.
 • Stanowi to dobre przygotowanie do nabywania umiejętności psychoterapeutycznych w Programie Zaawansowanym Szkoły Psychoterapeutów ITEG lub do funkcjonowania w relacjach profesjonalnych i osobistych w sposób świadomy i pełny, ze świadomością wiedzy i własnych reakcji.

STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWOWEGO

zakres teoretyczny

 • źródłowe nurty filozoficzne i przemiany społeczne XX wieku:
 • źródła psychologiczne
 • paradygmat indywidualistyczny vs relacyjny
 • Podstawowe pojęcia:pobudzenie i rozwój,kontakt organizm/środowisko, granica kontaktu,ujednolicanie vs wyodrębnianie proces formowania się i dekonstrukcji figury/tła, kreatywne przystosowanie, zasada pragnanz, pole organizm/środowisko, zakłócenia kontaktu i granicy kontaktu(contact boundry)czyli „mechanizmy”, paradoksalna teoria zmiany, biegunowości, konflikt, teoria pola, holizm, modele „cyklu doświadczania”, teoria procesualnego”self”

organizacja zajęć

 • Program Podstawowy- I etap Szkoły Psychoterapeutów to weekendowe zjazdy , raz w miesiącu (przeważnie), w ciagu dwóch lat. Składa się ze zjazdów trzydniowych, czterodniowych oraz dwudniowych.

TRWA NABÓR NA „KURS PODSTAWOWY”- KOLEJNA EDYCJA. DOŁĄCZ DO GRUPY!

POCZĄTEK: kwiecień 2019. Dalsze terminy zostaną podane uczestnikom.

Miejsce: Rzeszów, Instytut Treningu i Edukacji Gestalt ulica Szopena 16/8
Limit uczestników: 12 osób
Inwestycja: 13 900 PLN ( 1660 PLN wpisowe i 18 x 680 PLN)