Piotr Mierkowski

Psycholog, psychoterapeuta i superwizor. Autor programu teoretycznego Rocznego Programu Gestalt Therapy dla Profesjonalistów. Ukończył 5-letnie studia magisterskie z zakresu psychoterapii Gestalt w Gestalt Centre (London Metropolitan University) – pierwszym ośrodku kształcącym terapeutów Gestalt na terenie Wlk Brytanii i jedynym w Londynie, który zajmuje się wyłącznie szkoleniem w Terapii Gestalt – jest również counsellorem, dyplomowanym w Gestalt Centre. Piotr przeszedł też intensywne szkolenie w zakresie integralnej pracy z ciałem w Chiron Centre w Londynie, jak i wielokrotnie uczestniczył w warsztatach i superwizji z Ruellą Frank i Michaelem Soth. Terapeutycznej pracy z parami nauczył się podczas treningu z Josephem Zinkerem. Odbył też praktykę terapii par w GATLA u Boba i Rity Resnick oraz u Judith Hemming w Centre for Systemic Constellations. Duży wpływ na jego styl pracy terapeutycznej miały warsztaty z Erv Polster, Rich Hycner i Carl Hodges oraz ponad 2-letnie superwizja u Gaie Houston. Do niedawna pełnił funkcję dyrektora-konsultanta Gestalt Centre London, obecnie prowadzi zajęcia ze studentami. Współzałożyciel i wieloletni przewodniczący zarządu Gestalt Centre Counsellors, przy Gestalt Centre London. Podejście Gestalt jest podstawą jego pracy klinicznej jak i filozofii życiowej. Od wielu lat prowadzi psychoterapię, terapię par i superwizję w ramach swojej praktyki w Londynie. Stały współpracownik ITEG.

 

Podejście Gestalt jest podstawą mojej pracy klinicznej jak i filozofii życiowej. Za cel terapii uważam przede wszystkim przywrócenie klientowi siebie samego. Samoakceptacja umożliwia nam bowiem lepsze poznanie tak siebie jak i innych, twórcze współżycie z otaczającym nas światem, daje większą swobodę zachowania i pełniejsze zadowolenie w życiu. (…) W mojej pracy klinicznej przykładam szczególną uwagę do budowania relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu i uwzględniającej niepowtarzalną naturę każdego klienta i jego specyficznej sytuacji. Jestem wierny kanonom dobrej psychoterapii i etyki zawodowej. Doskonalę swoje umiejętności poprzez systematyczną superwizję. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym BACP.”

Piotr Mierkowski