Marcin Szczygieł

psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii, nauczyciel zawodu psychoterapeuty. Ukończył całościowe szkolenie w psychoterapii Gestalt oraz akredytowane przez EAGT szkolenie superwizorskie.

Od 1994 roku prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Od 2009 roku superwizuje psychoterapeutów pracujących w nurcie psychoterapii humanistycznej, humanistyczno-egzystencjalnej, integracyjnej, gestalt. Od 2014 roku prowadzi autorski program psychoterapii Gestalt w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Intra w Warszawie.

W latach 2015-2017 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej w PTPG – Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt, a od 2017 roku jest członkiem Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji PTPG.

Posiada certyfikaty psychoterapeutyczne – Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Certificate of Gestalt Psychotherapy (EAGT) i European Certificate of Psychotherapy (EAP), certyfikaty superwizorskie – Certificate for an Accredited Supervisor (EAGT), Certyfikat Superwizora (IIPG) oraz Certyfikat Trenera (PSPP ITG – Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie Instytut Terapii Gestalt w Krakowie).

W swojej pracy odwołuje się do założeń psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej, akcentujących podmiotowość, świadomość, wolność i odpowiedzialność. Z racji swojego wykształcenia korzysta w szczególności z założeń psychoterapii Gestalt. Inspirują go ponadto teorie relacji z obiektem oraz nurt postmodernistyczny, akcentujący subiektywizm i różnorodność. Zasadniczym aspektem warsztatu jego pracy jest dialog/relacja dialogująca, zakładająca wzajemną wymianę, podmiotowość, wolność oraz szacunek dla podobieństw i różnic pomiędzy osobami.

Jest założycielem i psychoterapeutą Ośrodka Psychoterapii Humanistycznej w Warszawie.

„Psychoterapię rozumiem jako współpracę dwojga osób, której celem jest odzyskanie wewnętrznej swobody w dokonywaniu wyborów. Jako superwizor pomagam rozwiązywać pojawiające się trudności w pracy terapeutycznej. Szczególnie bliskie jest mi wspieranie w tworzeniu i rozwijaniu przez psychoterapeutę swojego stylu pracy, opartego na osobistej specyfice i osobistym potencjale. Szczególną uwagę zwracam na aspekty etyczne zawodu psychoterapeuty, przejawiające się zarówno w warsztacie pracy, jak też w postawie terapeutycznej.”                                                                                                                                        Marcin Szczygieł