Ewa Canert-Łąka

Dyrektor  i współzałożycielka ITEG . Absowentka UJ. Certyfikowana psychoterapeutka i trener- nauczyciel zawodu psychoterapii Gestalt. Założycielka i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, przez 9 lat pracowała na rzecz rozwoju psychoterapii Gestalt w Polsce. Współzałożycielka Polskiej Rady Psychoterapii, forum towarzystw psychoterapeutycznych. Akredytowany superwizor psychoterapii EAGT, certyfikowany psychoterapeuta (EAGT), EAP i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). W pracy psychoterapeutycznej stosuje założenia Terapii Gestalt, rozwijając relacyjne podejście w pracy z Klientem. Uczy psychoterapii  Gestalt od 16 lat. Przez 10 lat szkoliła psychoterapeutów  w Krakowie. Autorka warsztatów dla psychoterapeutów, artykułów o psychoterapii i zawodzie psychoterapeuty, a także wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Redaktor merytoryczny  i  autorka przedmowy polskich wydań książek J.Bucaya i S.Gingera (wyd. Replika).  Absolwentka Międzynarodowego Programu Treningowego dla Psychoterapeutów pod kierownictwem dr. Margherity Spagnuolo Lobb (Instituto di Gestalt HCC Italy). Uczestniczka szkoleń i seminariów prowadzonych przez międzynarodowych trenerów psychoterapii Gestalt: Jona Blenda, Lyne Jacobs, Petera Philppsona, Ruelle Frank. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 11 Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Terapii Gestalt(EAGT) Kraków 2013. Współautorka i ko-trener pierwszego w Polsce Rocznego Programu Gestalt Therapy dla Profesjonalistów. opartego na „Gestalt Therapy. Excitement and Growth in the Human Personality”, autorstwa F.Perlsa, R.F.Hefferline, P.Goodmana (1951) i współczesnych jego rozwinięciach.  Pracuje również jako trener-konsultant w organizacjach. Prowadzi programy szkolenia menadżerów, oparte na założeniach teorii Gestalt.   W ITEG uczy teorii i praktyki Terapii Gestalt. Prowadzi superwizję dla psychoterapeutów. Od 22 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Jarosławiu, od 28 pracuje w poradni psychologiczno-pedagogogicznej.

 

 

„W psychoterapii, tak jak w innych dziedzinach, ważne jest ugruntowanie, czyli mocne podstawy teoretyczne i praktyczne podejścia z którym się identyfikujemy. Myślę tu o filozofii, całościowym spojrzeniu na zdrowie i chorobę, które jest podstawą każdego nurtu psychoterapeutycznego: behawioralno-poznawczego, psychodynamicznego, humanistyczno-egzystencjalnego w tym Terapii Gestalt. To ważne na początku drogi zawodowej. Drugim ważnym elementem przygotowania w tym zawodzie, jest otwartość na inne punkty widzenia, która pozwala psychoterapeucie rozwijać się zawodowo, bez popadania w ortodoksję i sztywność i czerpać z całej dziedziny psychoterapii. Psychoterapia nie jest zbiorem technik, lecz integracją osobistych właściwości, stale uaktualnianej wiedzy i umiejętności terapeuty. Staram się, jako nauczyciel oferować studentom i psychoterapeutom szkolenie, spełniające  te kryteria. W pracy psychoterapeutycznej moim celem jest przywrócenie klientom ich własnych możliwości,  spontaniczności i elastyczności w wymianie ze światem”

E.C. Łąka