Ewa Canert-Łąka

Psychoterapeutka i trener Terapii Gestalt.  Pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Akredytowany superwizor psychoterapii EAGT, certyfikowany psychoterapeuta (EAGT), EAP i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). W pracy psychoterapeutycznej stosuje założenia Terapii Gestalt, rozwijając relacyjne podejście w pracy z Klientem. Uczy psychoterapii  Gestalt od 13 lat. Przez 10 lat szkoliła psychoterapeutów  w Krakowie. Autorka warsztatów dla psychoterapeutów, publikacji o psychoterapii, a także wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Redaktor merytoryczny  i  autorka przedmowy polskich wydań książek J.BucayaS.Gingera (wyd. Replika). Obecnie pracuje w Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji PTPG. Absolwentka Międzynarodowego Programu Treningowego dla Psychoterapeutów pod kierownictwem dr. Margherity Spagnuolo Lobb (Instituto di Gestalt HCC Italy). Współautorka i ko-trener nowatorskiego Rocznego Programu Gestalt Therapy dla Profesjonalistów. opartego na „Gestalt Therapy. Excitement and Growth in the Human Personality”, autorstwa F.Perlsa, R.F.Hefferline, P.Goodmana (1951) i współczesnych jego rozwinięciach.  Pracuje również jako trener-konsultant w organizacjach. Prowadzi programy szkolenia menadżerów, oparte na założeniach teorii Gestalt. Dyrektor Instytutu. Prowadzi  warsztaty dla psychoterapeutów na temat pracy ze wstydem i procesu grupowego. W ITEG uczy teorii i praktyki Terapii Gestalt. Prowadzi superwizję dla psychoterapeutów w Krakowie i Rzeszowie. Od 22 lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Jarosławiu.

 

W psychoterapii, tak jak w innych dziedzinach, ważne jest ugruntowanie, czyli mocne podstawy teoretyczne i praktyczne podejścia z którym się identyfikujemy. Myślę tu o filozofii, całościowym spojrzeniu na zdrowie i chorobę, które jest podstawą każdego nurtu psychoterapeutycznego: behawioralno-poznawczego, skoncentrowanego na emocjach, psychodynamicznego, Gestalt. To ważne na początku drogi zawodowej. Drugim ważnym elementem przygotowania w tym zawodzie, jest otwartość na inne punkty widzenia, która pozwala psychoterapeucie rozwijać się zawodowo, bez popadania w ortodoksję i sztywność. Psychoterapia nie jest zbiorem technik, lecz integracją osobistych właściwości i umiejętności terapeuty. Staramy się oferować szkolenie, spełniające oba te kryteria.”

E.C. Łąka