Barbara Czuba

Avatar

Autor i współautor licznych publikacji z zakresu diagnozy i terapii dziecka. Przewodnicząca Komitetów Organizacyjnych Międzynarodowych Konferencji Naukowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwijania dziecięcych zdolności matematycznych. Pracuje jako adiunkt oraz jako Terapeuta poznawczo – behawioralny dzieci i młodzieży w Podkarpackim Centrum Badań, Diagnozy i Terapii, którego jest koordynatorem. Ukończyła liczne kursy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka oraz z zakresu psychoonkologii praktycznej. Ekspert MEN z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.