Anna Bal

Certyfikowana psychoterapeutka humanistyczno-egzystencjalna (Gestalt). Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – specjalizacja kliniczna człowieka dorosłego. Swoje umiejętności i kompetencje psychoterapeutyczne zdobywała w dwóch instytutach: Moskiewskim Instytucie Gestalt, który ukończyła w 2009 roku, a także w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, ukończonym w 2014 roku. Od 2015 roku współpracuje z Fundacją Ocalenie. Współpraca ta obejmuje interwencję kryzysową i pomoc psychologiczną wobec doświadczeń traumy i przemocy, a także prowadzenie psychoterapii indywidualnej. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma o psychoterapii – FENOMEN PSYCHOTERAPII.

 

Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi od 9 lat. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Współorganizatorka  Ogólnopolskiej Akcji Psychoedukacyjnej Re:Akcja w Depresji, gdzie prowadzi warsztaty poświęcone tematyce depresji. Członek zespołu ITEG. Prowadzi zajęcia self-experience w Szkole Psychoterapeutów ITEG.

 

Interesują mnie związki psychoterapii ze sztuką. Piszę o psychoterapii. Śledzę uważnie proces twórczy, jego ograniczenia i możliwości. Uważam, że podejście Gestalt może służyć jako narzędzie rozwoju twórczości.  Inspiruje mnie przyroda i jej oczywistość.”

A. Bal