Nabór na Szkołę Psychoterapeutów Gestalt Kurs Podstawowy kolejna edycja

Nabór na Szkołę Psychoterapeutów Gestalt Kurs Podstawowy kolejna edycja

Uruchamiamy nabór na Szkołę Psychoterapeutów Gestalt, pierwszy jej etap czyli Kurs Podstawowy.
Kurs Podstawowy to dwuletni program szkolenia i rozwoju osobistego, skierowany do psychologów, pedagogów,lekarzy, pracowników socjalnych i innych absolwentów kierunków humanistyczno-społecznych.
Uczestnicy poznają teorię i praktykę Terapii Gestalt w sposób empiryczny,ćwicząc w grupie.Uczą się jak zastosować podejście Gestalt w pomaganiu w własnej praktyce zawodowej
oraz poznają podstawy pomocy psychologicznej. Budując nasz program Szkoły Psychoterapeutów,  kładliśmy nacisk na indywidualne potrzeby edukacyjne,rozwój i utrzymanie wysokich standardów praktyki w oparciu o ugruntowane modele teoretyczne oraz znaczenie ram etycznych. Korzystamy z literatury źródłowej, doświadczenia i wiedzy kadry trenerskiej, która stale rozwija swoje kompetencje, szkoląc się w kraju i za granicą.

Kurs Podstawowy jest pierwszym etapem Szkoły Psychoterapeutów Gestalt i wstępem do zdobycia zawodu psychoterapeuty. Może też być doskonaleniem zawodowym dla osób pracujących w zawodach pomocowych, które nie zdecydują się na całościowe szkolenie i aplikowanie na drugi etap lub postanowią zrobić przerwę w ścieżce edukacyjnej.
W programie Kursu Podstawowego uwzględniliśmy 150 godzin grupowej pracy terapeutyczno-rozwojowej z doświadczonymi trenerami. Grupa self-experience stanowi tło i wsparcie dla procesów uczenia i rozwoju psychoterapeutów. Jest zaliczana do wymogów Szkoły Psychoterapeutów, zgodnie ze standardami EAGT.

Cele nauczania naszego programu kształcenia w Terapii Gestalt:

  • Ułatwienie nabycia gruntownej i empirycznej wiedzy na temat terapii Gestalt, w tym podstawowej filozofii, takiej jak teoria fenomenologii, dialog egzystencjalny, relacja dialogująca, egzystencjalizm i teoria pola, psychologia postaci.
  • Aby zapewnić dogłębne zrozumienie teorii i praktyki terapii Gestalt, zwracamy uwagę na samokształcenie i samodzielność w celu ustanowienia wysokich standardów kompetencji.
  • Włączenie wysokich standardów kompetencji i etyki w praktykę terapii Gestalt, w oparciu o standardy kompetencji psychoterapeuty Gestalt opracowane przez EAGT
  • Ułatwienie zrozumienia Terapii Gestalt w kontekście innych psychoterapii i jej potencjalnego wkładu w kwestie polityczne i społeczne, i zrozumienia wpływu kontekstu społecznego na psychoterapię.
  • Przygotowanie studenta do bycia świadomym bieżących badań i bycia gotowym do przyjęcia podejścia badawczego do praktyki klinicznej.
  • Zarówno w pierwszym i drugim etapie kształcenia, ułatwienie  adeptowi ,stania się profesjonalnym, kompetentnym w pomaganiu, pomocy psychologicznej i psychoterapii w oparciu o własne zasoby, indywidualny potencjał.

Zapisy na Kurs Podstawowy przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy   (w dole strony)

lub e-mail: biuro@gestalt-iteg.pl.

Po zgłoszeniu należy przesłać wypełnioną Ankietę Kwalifikacyjną(znajduje się na stronie, w zakładce Kurs Podstawowy) do biura.
Wcześniejszy udział w warsztatach, szkoleniach/ kursach umiejętności interpersonalnych, trenerskich, wychowawczych- będzie dodatkowym atutem