KURS  ZAAWANSOWANY SZKOŁA PSYCHOTERAPII

KURS  ZAAWANSOWANY SZKOŁA PSYCHOTERAPII 

 

Kurs Zaawansowany Terapii Gestalt  Szkoły Psychoterapii ITEG to następny, drugi etap kształcenia w Instytucie. Oprócz dalszego rozwoju osobistego i poznawania własnych reakcji, możliwości, przezwyciężania ograniczeń – które są elementem każdego szkolenia psychoterapeutycznego, głównym nurtem szkolenia na poziomie zaawansowanym, jest kształcenie kompetencji psychoterapeutycznych na poziomie ogólnym, koniecznym dla każdego psychoterapeuty i szczególnych kompetencji psychoterapeuty  pracującego w podejściu Gestalt Therapy. Kurs nastawiony jest na kształcenie umiejętności klincznych.

Absolwenci Kursu  Podstawowego mają możliwość kontynuowania nauki w ramach  dwuletniego kursu doskonaląc umiejętności kliniczne i tym samym ukończyć całościowy program Szkoły Psychoterapii .

Na Kurs Zaawansowany mogą aplikować też absolwenci innych programów treningowych w psychoterapii Gestalt, z innych szkół psychoterapii i counsellingu.

 • W przypadku programów z podziałem 1 rok +3 lata – po pierwszym roku 3-letniego etapu w wyjątkowych sytuacjach. Należy liczyć się z koniecznością nadrobienia różnic programowych po uzgodnieniu z Koordynatorem.
 • W przypadku programów z podziałem 2 lata+ 2 lata – po Kursie/Programie Podstawowym

W obu wypadkach , aplikujący muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną i wypełnić

ANKIETĘ KWALIFIKACYJNĄ KZ

Od 2024 elementem procedury rekrutacyjnej, obowiązkowej dla kandydatów, będzie udział w letnim/zimowym zgrupowaniu „Akademia Gestalt” .Sprawdzane są też ewentualne różnice programowe oraz aplikujący zdają egzamin teoretyczny z teorii Terapii Gestalt ( w programie ITEG Kurs Podstawowy egzamin jest pi 1 roku).

Aplikować można wysyłając zgłoszenie na adres biuro@gestalt-iteg.pl jednocześnie wypełniając Ankietę Kwalifikacyjną on-line.

 lnstytut ubiega się o akredytację w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt.  Absolwenci, którzy ukończą czteroletnie szkolenie przed upływem tego terminu, mogą aplikować o certyfikat full member EAGT indywidualnie.

KOMPETENCJE PSYCHOTERAPEUTY GESTALT(wersja w j.polskim)- EUROPEAN ASSOCIATION FOR GESTALT THERAPY(KLIKNIJ)

 

PROGRAM

 

PROGRAM MA CHARAKTER RAMOWY, PODANY W FORMIE LISTY ZAGADNIEŃ. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ JEST DOSTĘPNY DLA UCZESTNIKÓW. ZAJĘCIA NA 1 I 2 ROKU ORGANIZOWANE SĄ W FORMIE ZJAZDÓW 3 I 4 DNIOWYCH.

 

I ROK

Psychoterapeuta w relacji psychoterapeutycznej, diagnoza- zagadnienia

 1. Zajęcia integracyjne, praktyczne aspekty pracy klinicznej
 2. Proces terapeutyczny: ocena i diagnoza, strategie, etapy, zmiany w diagnozie w trakcie procesu.
 3. Systemy diagnostyczne DSM i ICD
 4. Człowiek i środowisko: Psychopatologia w ujęciu Gestalt, zdrowie i choroba
 5. Podstawy podejścia psychodynamicznego
 6. Diagnoza psychodynamiczna
 7. Diagnoza Gestalt, diagnoza osadzona w teorii pola, integracja różnych diagnoz
 8. Etyka i prawo w psychoterapii
 9. Teorie rozwojowe, badania nad rozwojem, rozwój w ujęciu Gestalt
 10. Techniki w pracy klinicznej: Ciało w procesie psychoterapii Gestalt
 11. Zjawiska procesu terapeutycznego,ERT, dialog, contacting,  relacja i sojusz terapeutyczny
 12. Specyficzne grupy klientów:praca z dziećmi i młodzieżą
 13. Wybrane zagadnienia kliniczne: praca z klientami LGBT
 14. Wybrane zagadnienia kliniczne: przemoc
 15. Badania w psychoterapii Gestalt
 16. Ewaluacja, egzamin teoretyczny i praktyczny
 17. Superwizja 60 godzin

II ROK

Praktyka kliniczna, konteksty, badania

 1. Zagadnienia kliniczne: psychoterapia zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych
 2. Zagadnienia kliniczne: psychoterapia zaburzeń osobowości, borderline
 3. Zagadnienia Kliniczne: psychozy
 4. Szczególne grupy klientów: psychoterapia par i rodzin
 5. Zagadnienia kliniczne: uzależnienia
 6. Inne podejścia psychoterapeutyczne: podstawy podejścia CBT, systemowe
 7. Techniki w pracy klinicznej: praca ze snem
 8. Umiejętności kliniczne, terapeuta w relacji terapeutycznej: praca w sytuacji traumy, PTSD, sytuacje kryzysu.
 9. Społeczne, kulturowe, polityczne i ekologiczne aspekty psychoterapii
 10. Człowiek i środowisko: Interakcje pomiędzy diagnozą a społeczeństwem, wpływ kontekstów na proces diagnozowania.
 11. Badania w psychoterapii Gestalt, metody badawcze odpowiednie dla terapii Gestalt- praktyczna implementacja
 12. Podejście Gestalt w organizacjach.
 13. Kodeks etyczny i procedury skarg EAGT
 14. Teoria i praktyka kliniczna podsumowanie
 15. Superwizja grupowa 50 godzin
 16. Superwizja indywidualna 10 godzin
 17. Ewaluacja, samoocena, praca końcowa pisemna

Egzamin końcowy odbywa się po zakończeniu zajęć, po zaliczeniu wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych.  Organizowany jest do 3 miesięcy po zakończeniu zajęć.

W wyjątkowych wypadkach, istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkolenia klinicznego, po ukończeniu kursu podstawowego w innym niż ITEG instytucie bądź ośrodku szkolącym w psychoterapii Gestalt.

CAŁOŚCIOWY PROGRAM   SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTÓW   GESTALT ITEG, KURS PODSTAWOWY I ZAAWANSOWANY TO MINIMUM 1450 GODZIN ZEGAROWYCH SZKOLENIA, W TYM:

 • ponad 600 godzin  teorii  i metodologii
 • 250  godzin  własnego   doświadczenia   psychoterapeutycznego
 • 400 godzin  praktyki  klinicznej (practicum)
 • 150 godzin   superwizji
 • 50 godzin do osobistego wyboru  adepta
 •  150 godzin stażu w wybranej placówce ochrony zdrowia, w tym 60 godzin bezpośredniego kontaktu z pacjentami o wybranej diagnozie- student organizuje sam przy wsparciu Instytutu.

KURS ZAAWANSOWANY TO DWULETNI CYKL ZAJĘĆ, SUPERWIZJI, PRAKTYKI KLINICZNEJ,
ZAKOŃCZONY EGZAMINEM KOŃCOWYM ( KOMPETENCYJNYM) I ZŁOŻENIEM PRACY DYPLOMOWEJ.
Cena : 24 500 PLN BRUTTO

2500 PLN WPISOWE I 20×1100 PLN BRUTTO CZESNE

Nabór na Kurs Zaawansowany trwa, edycja IV : planowany początek zajęć: PAŹDZIERNIK 2023