Kurs Zaawansowany Psychoterapii Gestalt

Kurs Zaawansowany

Kurs Zaawansowany Psychoterapii Gestalt

KURS ZAAWANSOWANY EDYCJA III

UMIEJĘTNOŚCI KLINICZNE W PSYCHOTERAPII GESTALT

Kurs Zaawansowany Psychoterapii Gestalt stanowi drugi etap szkolenia w  Szkole Psychoterapeutów ITEG. Jest dopełnieniem Kursu Podstawowego. Te 2 etapy, stanowią 4 letnie, całościowe szkolenie w psychoterapii Gestalt. W programie kursu skupiamy się na kompetencjach psychoterapeuty potrzebnych do samodzielnego prowadzenia procesu psychoterapii. Są to zarówno specyficzne kompetencje psychoterapeuty Gestalt jak i kompetencje ogólne, wspólne dla wszystkich podejść psychoterapeutycznych.

FILOZOFIA SZKOLENIA

Nasze szkolenie opiera się na   holistycznym, relacyjnym i dialogicznym podejściu do pracy z klientami. Centralnymi elementami naszej filozofii są : prymat relacji opartej na dialogu jako głównego czynnika uzdrawiającego i konceptualizacja zjawisk zachodzących w tej relacji w ramach gestaltowskiej teorii pola.

Relacja w Terapii Gestalt, w naszych założeniach, zarówno w nauczaniu jak i w psychoterapii i superwizji , jest horyzontalna i niesymetryczna, nie hierarchiczna. Naszym celem jest zapewnienie warunków w których student może bezpośrednio doświadczyć ożywienia , witalności i ekscytacji w kontakcie, a studenci są zachęcani do budowania na swoim wcześniejszym doświadczeniu i wiedzy, nowych umiejętności oraz empirycznego uczenia się w interakcjach w grupie szkoleniowej. Staramy się by proces uczenia był pełen szacunku dla indywidualnych potrzeb i stylów uczenia się, jednocześnie zapewniając odpowiedni poziom wyzwań. Wymaga to zrozumienia dla różnorodności i docenienia jej wpływu na proces uczenia się w grupie.

Kurs Zaawansowany, tak jak cały program szkoły, realizowany jest przez kadrę doświadczonych i uznanych nauczycieli, którzy systematycznie podnoszą swoje kompetencje psychoterapeutyczne, trenerskie i superwizorskie na polskich i zagranicznych szkoleniach oraz w aktywnościach na rzecz rozwoju i popularyzacji podejścia Gestalt w psychoterapii.

CELE KURSU ZAAWANSOWANEGO- OGÓLNE

Ogólnym celem Kursu Zaawansowanego Psychoterapii Gestalt i całego programu Szkoły Psychoterapeutów ITEG ( Kurs Podstawowy i Kurs Zaawansowany) jest wspieranie studentów by stali się kompetentnymi i refleksyjnymi psychoterapeutami Gestalt, którzy mogą przyjąć badawczą postawę, maja zdolność integracji teorii i praktyki oraz mogą skutecznie pracować z pacjentami/klientami w różnych warunkach  i ramach- indywidualnie, pary, grupy

 

PLANOWANE ROZPOCZECIE: MAJ 2022

Rozpoczęliśmy już rekrutację, zapraszamy absolwentów Kursu Podstawowego oraz osoby z innych szkół gestaltowskich, które chciałyby kontynuować naukę w ITEG. Grupa rusza w momencie zebrania 10 uczestników. Maksymalna liczba uczestników:12 osób

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA EDYCJĘ 3 KURSU ZAAWANSOWANEGO

Nabór na 3 edycję zakończony. Nie ma wolnych miejsc.

Osoby aplikujące na kolejną, 4 edycję, która ruszy : jesień 2022
mogą przesłać zgłoszenie przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

w dole strony : KURS ZAAWANSOWANY

Prosimy o jednoczesne wypełnienie Ankiety Kwalifikacyjnej

KOSZT

18 500 PLN podzielone na:

1500 PLN wpisowe i 20 x 850 PLN czesne

 

Pytania : biuro@gestalt-iteg.pl