Kurs psychopatologii i psychologii osobowości

Kurs psychopatologii i psychologii osobowości

Kurs psychopatologii i psychologii osobowości, organizowany przez Instytut Treningu i Edukacji Gestalt, zapraszamy!

Osoby, które chcą zdobyć zawód psychoterapeuty Gestalt, a nie ukończyły studiów magisterskich z psychologii, zobowiązane są do ukończenia  następujących kursów: kurs psychologii rozwojowej(36 godzin dydaktycznych w kontakcie z wykładowcą oraz egzamin) oraz psychologii klinicznej/psychopatologii  i psychologii osobowości, na poziomie akademickim(4 punkty ESTC w trybie zaocznym)

Kurs psychopatologii i psychologii osobowości dr Joanna Rodzeń-Krawiec

Kurs psychopatologii i psychologii osobowości organizowany jest on-line, na platformie zoom, w formie 5 godzin dydaktycznych w wybrane dni w listopadzie oraz grudniu 2021.

Terminy:

Psychopatologia:
19.11.2021 godz. 15.00-18.00 (4h)
20.11.2021 godz. 8.00-14.00 (8h)
21.11.2021 godz. 8.00-12.30 (6h)
Psychologia osobowości:
10.12.2021 godz. 15.00-18.00 (4h)
11.12.2021 godz. 8.00-14.00 (8h)
12.12.2021 godz. 8.00-12.30 (6h)

 

 
 

ZAPISY :

Zgłoszenia należy przesyłać na adres biuro@gestalt-iteg.pl, temat „Kurs psychopatologii i psychologii osobowości”, do 10.11.2021.

 

KOSZT

600 PLN za całość , płatne do 10.11.2021.