Kurs psychopatologii i psychologii osobowości

Kurs psychopatologii i psychologii osobowości

Kurs psychopatologii i psychologii osobowości, organizowany corocznie  przez Instytut Treningu i Edukacji Gestalt, zapraszamy!

Osoby, które chcą zdobyć zawód psychoterapeuty Gestalt, a nie ukończyły studiów magisterskich z psychologii, zobowiązane są do ukończenia  następujących kursów: kurs psychologii rozwojowej(36 godzin dydaktycznych w kontakcie z wykładowcą oraz egzamin) oraz psychologii klinicznej/psychopatologii  i psychologii osobowości, na poziomie akademickim(4 punkty ESTC w trybie zaocznym)

Kurs psychopatologii i psychologii osobowości dr Joanna Rodzeń-Krawiec

Kurs psychopatologii i psychologii osobowości organizowany jest on-line, na platformie zoom, w formie 5 godzin dydaktycznych w wybrane dni .

Terminy:

Następna edycja : jesień 2022

 
 

ZAPISY :

Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretariat@gestalt-iteg.pl

temat „Kurs psychopatologii i psychologii osobowości”,

 

KOSZT

Podamy wkrótce