Kurs psychologii rozwojowej

kurs psychologii rozwojowej

Kurs psychologii rozwojowej

KURS PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ DLA UCZESTNIKÓW KURSU PODSTAWOWEGO WRZESIEŃ 2021

Kurs psychologii rozwojowej, organizowany przez Instytut Treningu i Edukacji Gestalt, zapraszamy!

Osoby, które chcą zdobyć zawód psychoterapeuty Gestalt, a nie ukończyły studiów magisterskich z psychologii, zobowiązane są do ukończenia  następujących kursów: kurs psychologii rozwojowej(36 godzin dydaktycznych w kontakcie z wykładowcą oraz egzamin) oraz psychologii klinicznej/psychopatologii  i psychologii osobowości, na poziomie akademickim(4 punkty ESTC w trybie zaocznym)

Kurs psychologii rozwojowej prowadzi dr Barbara Czuba

Kurs  psychologii rozwojowej organizowany jest on-line, na platformie zoom, w formie 5 godzin dydaktycznych w wybrane dni we wrześniu 2021

Terminy:

7.09. godz: 15:15-19:00 /5 h lekcyjnych/
9.09. godz: 15:15-19:00
10.09 godz: 15:15-19:00
14.09.godz: 15:15-19:00
17.09 godz: 15:15-19:00
21.09 godz: 15:15-19:00
23.09 godz: 15:15-17:30
wszystko na zoom- link przesyłamy po zapisaniu na listę
2.10 godz. 9:30:-11:45 /egzamin w formie stacjonarnej/ na Szopena
 
razem: 36h

ZAPISY ;

Zgłoszenia należy przesyłać na adres biuro@gestalt-iteg.pl, temat „kurs psychologii rozwojowej”, do 1.09.2021

 

KOSZT

600 PLN , płatne do 1.09.2021. Istnieje możliwość wpłaty w 2 ratach.