Kurs psychologii rozwojowej

kurs psychologii rozwojowej

Kurs psychologii rozwojowej

KURS PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ DLA UCZESTNIKÓW KURSU PODSTAWOWEGO

Kurs psychologii rozwojowej, organizowany corocznie  przez Instytut Treningu i Edukacji Gestalt, zapraszamy!

Osoby, które chcą zdobyć zawód psychoterapeuty Gestalt, a nie ukończyły studiów magisterskich z psychologii, zobowiązane są do ukończenia  następujących kursów: kurs psychologii rozwojowej(36 godzin dydaktycznych w kontakcie z wykładowcą oraz egzamin) oraz psychologii klinicznej/psychopatologii  i psychologii osobowości, na poziomie akademickim(4 punkty ESTC w trybie zaocznym)

Kurs psychologii rozwojowej prowadzi dr Barbara Czuba

Kurs  psychologii rozwojowej organizowany jest on-line, na platformie zoom, w formie 5 godzin dydaktycznych w wybrane dni. Kurs kończy się egzaminem.

kolejna edycja: jesień 2022

ZAPISY ;

Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretariat@gestalt-iteg.pl, temat „kurs psychologii rozwojowej”, do 1.09.2021

 

KOSZT

Podamy w późniejszym terminie