Kurs Podstawowy Terapii Gestalt edycja krakowska

Edycja krakowska Kursu Podstawowego Terapii Gestalt

Kurs Podstawowy Terapii Gestalt edycja krakowska

Kurs Podstawowy Terapii Gestalt edycja  krakowska. Kurs podstaw pomagania w podejściu Gestalt „Empiryczne Wprowadzenie do Teorii i Praktyki Terapii Gestalt”. Współczesna Terapia Gestalt

Z przyjemnością informujemy, że  nabór na kolejną , już   edycję dwuletniego Kursu Podstawowego Terapii Gestalt. Tym razem otwieramy nabór do grupy krakowskiej.

Postanowiliśmy zorganizować Kurs w Krakowie w odpowiedzi na wzrastające zainteresowanie grupami prowadzonymi w naszej siedzibie w Rzeszowie.

Kurs może być pierwszym etapem kształcenia w naszej Szkole Psychoterapeutów ITEG lub praktyczną nauką umiejętności pracy z ludźmi, połączoną z rozwojem osobistym, uświadomieniem sobie własnego funkcjonowania w relacjach osobistych i zawodowych, co może zainteresować osoby pracujące w zawodach pomocowych lub wymagających praktycznych umiejętności interpersonalnych.

Kurs Podstawowy to możliwość refleksji nad własnym funkcjonowaniem oraz umiejętności przydatne w pracy z ludźmi i w życiu osobistym.

Absolwenci Kursu Podstawowego Terapii Gestalt otrzymują świadectwo(certyfikat) i mają prawo przystąpienia do rozmowy Kwalifikacyjnej na drugi etap kształcenia w zawodzie psychoterapeuty- Programie Zaawansowanym Umiejętności Kliniczne.

Ukończenie obu etapów( spełnienie wymogów programowych) jest równoznaczne z ukończeniem 4 letniego, całościowego szkolenia w psychoterapii, w podejściu Gestalt i zdobyciem kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty.

Absolwenci maja prawo ubiegać się o certyfikat European Association for Gestalt Therapy, którego nasz Instytut jest członkiem stowarzyszonym, jako Instytut Treningowy

 

Jak skonstruowaliśmy program Kursu?

Dwuletnie szkolenie składa się z 20 zjazdów weekendowych, na których uczestnicy poznają współczesne, relacyjne podejście Gestalt.

Opieramy się na naszym doświadczeniu w nauczaniu psychoterapii Gestalt, tekstach źródłowych( m.in, PHG), współczesnej, niepublikowanej w Polsce literaturze. Uczymy praktyki i teorii, starając się zachować równowagę między tymi dwoma filarami zawodu psychoterapeuty.

Wymagania początkowe dla kandydatów na Kurs Podstawowy

Profil kandydata

 • Podstawowe: tytuł magistra lub 5 rok studiów: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, pracy socjalnej, socjologii, lekarza, nauczania, filozofii albo  innego kierunku wraz z udokumentowaniem odpowiedniego poziomu doświadczenia zawodowego lub szkoleń w pokrewnych dziedzinach lub udziału w szkoleniach rozwojowych, psychoterapii
 • lub inne wykształcenie na poziomie magisterskim i  odpowiedni poziom doświadczenia zawodowego w niezwiązanej dziedzinie wraz z opisem pokazującym, w jaki sposób można to zastosować w pracy z ludźmi w sytuacji stresu oraz udział w szkoleniach w dziedzinach pokrewnych.
 • Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, zarówno ustnych, jak i pisemnych.
 • Dojrzałość emocjonalna  ze zdolnością i otwartością do osobistych eksploracji i umiejętnością odpowiedniego reagowania na informacje zwrotne.
 • Umiejętność uczenia się w sytuacji grupowej.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Co można zdobyć?

 • Umiejętność zastosowania technik i metod Terapii Gestalt w pracy z ludźmi( psycholog, pedagog, pracownik socjalny, trener grupowy, coach, lekarz)
 • Kompetencje przydatne w rozwijaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych
 • Wgląd we własne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi i poszerzenie świadomości własnych procesów psychicznych
 • Wiedzę o  podstawowych procesach rządzących funkcjonowaniem grupy i umiejętność ich rozpoznawania w środowisku różnych grup(klasa, pracownicy, zarządzenie ludźmi)
 • Podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania szkolenia na Kursie Zaawansowanym


Nauczamy fenomenologicznej, relacyjnej i opartej na gestaltowskiej teorii pola, współczesnej Terapii Gestalt. Dbamy o dostęp do źródłowej literatury. Staramy się by nasi absolwenci mogli podejmować dialog z innymi profesjonalistami i psychoterapeutami innych podejść, posługując się świadomie zasobem pojęć Terapii Gestalt i innych koncepcji. Jednocześnie, proponujemy naukę poprzez doświadczenie, ćwiczenie umiejętności pomagania.

Budując nasz program Szkoła Psychoterapeutów Gestalt,  kładliśmy nacisk na indywidualne potrzeby edukacyjne, rozwój i utrzymanie wysokich standardów praktyki w oparciu o ugruntowane modele teoretyczne oraz znaczenie ram etycznych. Korzystamy z literatury źródłowej, doświadczenia i wiedzy kadry trenerskiej, która stale rozwija swoje kompetencje, szkoląc się w kraju i za granicą.

*specyfika szkolenia ogranicza możliwość udziału osób pozostających w bliskich relacjach: krewni, przyjaciele, bliscy współpracownicy, współmałżonkowie. Rekomendujemy aplikowanie do różnych grup.

 

Jak się zapisać ?

 1. Zapraszamy do przesłania zgłoszenia przez formularz kontaktowy na podstronie Kursu Podstawowego.
 2. Równocześnie należy wypełnić on-line  i wysłać Ankietę Kwalifikacyjną- link  TUTAJ
 3. Następny krok to rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, prowadzona w umówionym indywidualnie terminie w siedzibie Instytutu lub via Zoom/Skype
 4. Po zakwalifikowaniu, prześlemy Państwu zawiadomienie o przyjęciu, terminie wpłaty wpisowego i inne informacje organizacyjne.
 5. Nabór prowadzimy w sposób ciągły, zajęcia rozpoczynamy po zebraniu się grupy, limit miejsc to 14 osób.
 6. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy:

Planowany początek zajęć :  Kurs Podstawowy edycja 2 krakowska kwiecień/maj 2023

Zajęcia rozpoczną się po zebraniu grupy. Planowany początek zajęć to kwiecień 2023.Dokładnych informacji udzielają koordynatorzy rekrutacji oraz można je uzyskać pod adresem biuro@gestalt-iteg.pl

ITEG zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu jeśli rozmowy kwalifikacyjne przejdzie pomyślnie zbyt mała ilość uczestników. O zmianach zawiadomimy niezwłocznie.

 

Wszystkie pytania prosimy kierować drogą mailową: biuro@gestalt-iteg.pl lub telefonicznie 535 132 315

Messenger FB

 

Koszty

wpisowe: 2080 PLN brutto, opłata za umieszczenie na liście uczestników.

czesne : 17 800 PLN brutto. Istnieje możliwość ustalenia harmonogramu spłaty czesnego rozłożonego na 20 rat x 890 PLN

Razem za 2 lata: 19 880  PLN brutto (zajęcia nie odbywają się w sierpniu).

WIĘCEJ INFORMACJI: sekretariat@gestalt-iteg.pl

lub tel.kom  535 132 315 w godz. 11.00-16.00 w dni robocze

 

ZAPISY : ANKIETA KWALIFIKACYJNA EDYCJA KRAKOWSKA 2

Gdzie odbywają się zajęcia?

Centrum Odkrycie

Kraków