Szkolenie w psychoterapii Gestalt – Kurs Podstawowy Terapii Gestalt edycja 9

Kurs Podstawowy Terapii Gestalt edycja 9

Szkolenie w psychoterapii Gestalt – Kurs Podstawowy Terapii Gestalt edycja 9

Szkolenie w Terapii Gestalt prowadzimy dwuetapowo. Kurs Podstawowy Terapii Gestalt edycja 8 to kurs podstaw pomagania w podejściu Gestalt „Empiryczne Wprowadzenie do Teorii i Praktyki Terapii Gestalt”. Interesuje nas współczesna teoria i praktyka , jednocześnie staramy się dostarczyć pełnej wiedzy o podstawach tego podejścia, opartej o źródłowe teksty i systematycznie poszerzane na zagranicznych szkoleniach kompetencje naszej kadry trenerskiej.

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy nabór na kolejną ,  9 edycję dwuletniego Kursu Podstawowego 

Kurs może być pierwszym etapem kształcenia w naszej Szkole Psychoterapeutów ITEG lub praktyczną nauką umiejętności pracy z ludźmi, połączoną z rozwojem osobistym, uświadomieniem sobie własnego funkcjonowania w relacjach osobistych i zawodowych, co może zainteresować osoby pracujące w zawodach pomocowych lub wymagających praktycznych umiejętności interpersonalnych.

Kurs Podstawowy to możliwość refleksji nad własnym funkcjonowaniem oraz umiejętności przydatne w pracy z ludźmi i w życiu osobistym.

Absolwenci Kursu Podstawowego Terapii Gestalt otrzymują świadectwo/dyplom i mają prawo przystąpienia do rozmowy Kwalifikacyjnej na drugi etap kształcenia w zawodzie psychoterapeuty- Programie Zaawansowanym Umiejętności Kliniczne.

Ukończenie obu etapów( spełnienie wymogów programowych) jest równoznaczne z ukończeniem 4 letniego, całościowego szkolenia w psychoterapii, w podejściu Gestalt i zdobyciem kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty.

Absolwenci maja prawo ubiegać się o certyfikat European Association for Gestalt Therapy, którego nasz Instytut jest członkiem stowarzyszonym, jako Instytut Treningowy

Wymagania początkowe dla kandydatów na Kurs Podstawowy

Profil kandydata

 • Podstawowe: tytuł magistra lub 5 rok studiów: psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, pracy socjalnej, socjologii, lekarza, nauczania, filozofii albo  innego kierunku wraz z udokumentowaniem odpowiedniego poziomu doświadczenia zawodowego lub szkoleń w pokrewnych dziedzinach lub udziału w szkoleniach rozwojowych, psychoterapii
 • lub inne wykształcenie na poziomie magisterskim i  odpowiedni poziom doświadczenia zawodowego w niezwiązanej dziedzinie wraz z opisem pokazującym, w jaki sposób można to zastosować w pracy z ludźmi w sytuacji stresu oraz udział w szkoleniach w dziedzinach pokrewnych.
 • Wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych, zarówno ustnych, jak i pisemnych.
 • Dojrzałość emocjonalna  ze zdolnością i otwartością do osobistych eksploracji i umiejętnością odpowiedniego reagowania na informacje zwrotne.
 • Umiejętność uczenia się w sytuacji grupowej.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Warsztat wprowadzający

Ten warsztat ma na celu zapewnienie wglądu i doświadczenia osobom nowym w  Terapii Gestalt. To idealny początek, jeśli rozważasz szkolenie w celu uzyskania kwalifikacji psychoterapeuty Gestalt lub rozwijanie nowych umiejętności w obecnej karierze w zakresie doradztwa, zarządzania, coachingu, opieki zdrowotnej i społecznej lub edukacji. Jest to szczególnie istotne, jeśli rozważasz nasz dwuletni podstawowy kurs Gestalt – dyplom z pomocy psychologicznej

Wydarzenie przyciąga również osoby pracujące w zarządzaniu oraz jako konsultanci z organizacjami, które chcą zrozumieć, w jaki sposób Gestalt może poprawić ich umiejętności interpersonalne i pomóc im znaleźć nowe sposoby wprowadzania zmian zawodowych.

Jest też okazją do refleksji o podjęcia bardziej świadomej decyzji o szkoleniu w psychoterapii, kontynuowaniu rozwoju np. dla psychologów, lub zmiany ścieżki zawodowej dla absolwentów innych studiów.

Jak skonstruowaliśmy program Kursu?

Dwuletnie szkolenie składa się z 20 zjazdów weekendowych, na których uczestnicy poznają współczesne, relacyjne podejście Gestalt. Rozszerzyliśmy program kursu i Szkoły Psychoterapeutów treści zalecane przez EAGT w ostatniej aktualizacji Standardów Szkolenia.

Opieramy się na naszym doświadczeniu w nauczaniu psychoterapii Gestalt, tekstach źródłowych( m.in, PHG), współczesnej, niepublikowanej w Polsce literaturze. Uczymy praktyki i teorii, starając się zachować równowagę między tymi dwoma filarami zawodu psychoterapeuty.

Co można zdobyć?

 • Umiejętność zastosowania technik i metod Terapii Gestalt w pracy z ludźmi( psycholog, pedagog, pracownik socjalny, trener grupowy, coach, lekarz)
 • Kompetencje przydatne w rozwijaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych
 • Wgląd we własne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi i poszerzenie świadomości własnych procesów psychicznych
 • Wiedzę o  podstawowych procesach rządzących funkcjonowaniem grupy i umiejętność ich rozpoznawania w środowisku różnych grup(klasa, pracownicy, zarządzenie ludźmi)


Nauczamy fenomenologicznej, relacyjnej i opartej na gestaltowskiej teorii pola, współczesnej Terapii Gestalt. Dbamy o dostęp do źródłowej literatury. Staramy się by nasi absolwenci mogli podejmować dialog z innymi profesjonalistami i psychoterapeutami innych podejść, posługując się świadomie zasobem pojęć Terapii Gestalt i innych koncepcji. Jednocześnie, proponujemy naukę poprzez doświadczenie, ćwiczenie umiejętności pomagania.

Budując nasz program Szkoła Psychoterapeutów Gestalt,  kładliśmy nacisk na indywidualne potrzeby edukacyjne, rozwój i utrzymanie wysokich standardów praktyki w oparciu o ugruntowane modele teoretyczne oraz znaczenie ram etycznych. Korzystamy z literatury źródłowej, doświadczenia i wiedzy kadry trenerskiej, która stale rozwija swoje kompetencje, szkoląc się w kraju i za granicą.

*specyfika szkolenia ogranicza możliwość udziału osób pozostających w bliskich relacjach: krewni, przyjaciele, bliscy współpracownicy, współmałżonkowie. Rekomendujemy aplikowanie do różnych grup.

 

Jak się zapisać ?

 1. Zapraszamy do przesłania zgłoszenia przez formularz kontaktowy na podstronie Kursu Podstawowego.
 2. Równocześnie należy wypełnić on-line  i wysłać Ankietę Kwalifikacyjną- link  TUTAJ
 3. Następny krok to rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, prowadzona w umówionym indywidualnie terminie w siedzibie Instytutu lub via Zoom/Skype
 4. Rekomendujemy wszystkim chętnym wzięcie udziału w warsztacie wstępnym TASTE GESTALT, który pozwala na zapoznanie się z metodą pracy i podjęcie ostatecznej decyzji. Od edycji 9/2023 warsztat jest zalecany wszystkim kandydatom.
 5. Po zakwalifikowaniu, prześlemy Państwu zawiadomienie o przyjęciu, terminie wpłaty wpisowego i inne informacje organizacyjne.
 6. Nabór prowadzimy w sposób ciągły, zajęcia rozpoczynamy po zebraniu się grupy, limit miejsc to 14 osób.
 7. Decyduje kolejność zgłoszeń. Chętnych, którzy się nie dostali,  wpisujemy  na listę kandydatów do następnej, 10 edycji.

Termin

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem , nabór prowadzimy w sposób ciągły. Edycja 9 zaczyna się w marcu- są jeszcze wolne miejsca.

Kandydaci po przeslaniu zgłoszenia przez formularz i wypełnieniu Ankiety, zapraszani są na rozmowę via ZOOM. Wszystkim kandydatom nie znającym podejścia Gestalt, zalecamy udział w warsztacie wstępnym, aby przed podpisaniem 2 letniej umowy mieli okazję przekonać się czy to podejście jest dla nich.

Prowadzimy tez nabór  na 2 edycję krakowską , zapraszamy na stronę:

 

Początek zajęć Kraków : wiosna 2023

Wszystkie pytania prosimy kierować drogą mailową: sekretariat@gestalt-iteg.pl

lub telefonicznie 535 132 315 w godzinach 13.00-15.00

Messenger FB

 

Koszty Kurs Podstawowy edycja 9 Rzeszów

Kurs Podstawowy edycja 9 Rzeszów

1999 PLN   wpisowe/opłata za umieszczenie na liście

16 000  PLN czesne za całość kursu. Możliwość podzielenia opłaty czesnego na raty 20 x 800 PLN brutto

Całość dwuletniego szkolenia: 17 999 PLN

 

Gdzie odbywają się zajęcia?

Większość zajęć stacjonarnych odbywa się w naszej siedzibie, w Rzeszowie. Aktualny adres siedziby to ul. F. Szopena 16/8. Adres prowadzenia zajęć może się zmienić w obrębie Rzeszowa.