Szkolenie w Terapii Gestalt Kurs Podstawowy edycja 8

Kurs Podstawowy edycja 8

Szkolenie w Terapii Gestalt Kurs Podstawowy edycja 8

Szkolenie w Terapii Gestalt prowadzimy dwuetapowo. Kurs Podstawowy Terapii Gestalt edycja 8 to kurs podstaw pomagania w podejściu Gestalt „Empiryczne Wprowadzenie do Teorii i Praktyki Terapii Gestalt”. Interesuje nas współczesna teoria i praktyka , jednocześnie staramy się dostarczyć pełnej wiedzy o podstawach tego podejścia, opartej o źródłowe teksty i systematycznie poszerzane na zagranicznych szkoleniach kompetencje naszej kadry trenerskiej.

Z przyjemnością informujemy, że  nabór na kolejną , już  8 edycję dwuletniego Kursu Podstawowego Terapii Gestalt  trwa!. Ruszmy: lato/jesień 2022

Kurs może być pierwszym etapem 4-letniego  kształcenia w naszej Szkole Psychoterapeutów ITEG lub praktyczną nauką umiejętności pracy z ludźmi, połączoną z rozwojem osobistym, uświadomieniem sobie własnego funkcjonowania w relacjach osobistych i zawodowych, co może zainteresować osoby pracujące w zawodach pomocowych lub wymagających praktycznych umiejętności interpersonalnych.

Kurs Podstawowy to możliwość refleksji nad własnym funkcjonowaniem oraz umiejętności przydatne w pracy z ludźmi i w życiu osobistym.

Absolwenci Kursu Podstawowego Terapii Gestalt otrzymują świadectwo(certyfikat) i mają prawo przystąpienia do rozmowy Kwalifikacyjnej na drugi etap kształcenia w zawodzie psychoterapeuty- Programie Zaawansowanym Umiejętności Kliniczne.

Ukończenie obu etapów( spełnienie wymogów programowych) jest równoznaczne z ukończeniem 4 letniego, całościowego szkolenia w psychoterapii, w podejściu Gestalt i zdobyciem kwalifikacji w zawodzie psychoterapeuty.

Absolwenci maja prawo ubiegać się o certyfikat European Association for Gestalt Therapy, którego nasz Instytut jest członkiem stowarzyszonym, jako Instytut Treningowy

Jak skonstruowaliśmy program Kursu?

Dwuletnie szkolenie składa się z 20 zjazdów weekendowych, na których uczestnicy poznają współczesne, relacyjne podejście Gestalt.

Opieramy się na naszym doświadczeniu w nauczaniu psychoterapii Gestalt, tekstach źródłowych( m.in, PHG), współczesnej, niepublikowanej w Polsce literaturze. Uczymy praktyki i teorii, starając się zachować równowagę między tymi dwoma filarami zawodu psychoterapeuty.

Co można zdobyć?

  • Umiejętność zastosowania technik i metod Terapii Gestalt w pracy z ludźmi( psycholog, pedagog, pracownik socjalny, trener grupowy, coach, lekarz)
  • Kompetencje przydatne w rozwijaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych
  • Wgląd we własne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi i poszerzenie świadomości własnych procesów psychicznych
  • Wiedzę o  podstawowych procesach rządzących funkcjonowaniem grupy i umiejętność ich rozpoznawania w środowisku różnych grup(klasa, pracownicy, zarządzenie ludźmi)


Nauczamy fenomenologicznej, relacyjnej i opartej na gestaltowskiej teorii pola, współczesnej Terapii Gestalt. Dbamy o dostęp do źródłowej literatury. Staramy się by nasi absolwenci mogli podejmować dialog z innymi profesjonalistami i psychoterapeutami innych podejść, posługując się świadomie zasobem pojęć Terapii Gestalt i innych koncepcji. Jednocześnie, proponujemy naukę poprzez doświadczenie, ćwiczenie umiejętności pomagania.

Budując nasz program Szkoła Psychoterapeutów Gestalt,  kładliśmy nacisk na indywidualne potrzeby edukacyjne, rozwój i utrzymanie wysokich standardów praktyki w oparciu o ugruntowane modele teoretyczne oraz znaczenie ram etycznych. Korzystamy z literatury źródłowej, doświadczenia i wiedzy kadry trenerskiej, która stale rozwija swoje kompetencje, szkoląc się w kraju i za granicą.

*specyfika szkolenia ogranicza możliwość udziału osób pozostających w bliskich relacjach: krewni, przyjaciele, bliscy współpracownicy. Rekomendujemy aplikowanie do różnych grup.

Standardy kompetencji psychoterapeuty Gestalt 

Jak się zapisać ?

  1. Zapraszamy do przesłania zgłoszenia przez formularz kontaktowy na podstronie Kursu Podstawowego.
  2. Równocześnie należy wypełnić on-line  i wysłać Ankietę Kwalifikacyjną- link  TUTAJ
  3. Następny krok to rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem, prowadzona w umówionym indywidualnie terminie w siedzibie Instytutu lub via Zoom/Skype
  4. Po zakwalifikowaniu, prześlemy Państwu zawiadomienie o przyjęciu, terminie wpłaty wpisowego i inne informacje organizacyjne.
  5. Nabór prowadzimy w sposób ciągły, zajęcia rozpoczynamy po zebraniu się grupy, limit miejsc to 12 osób.
  6. Decyduje kolejność zgłoszeń. Chętnych wpisujemy tez na listę kandydatów do następnej edycji.

TERMIN

Początek zajęć Limit miejsc:12

INWESTYCJA

Całość 2 letniego szkolenia: 17 770 PLN brutto

Wpłaty są rozłożone na następujące etapy:

Wpisowe: 1970 PLN brutto .

Czesne, opłata za naukę na kursie: 20 rat po 790 PLN brutto, zgodnie z umową podpisywaną z uczestnikiem .

WIĘCEJ INFORMACJI: sekretariat@gestalt-iteg.pl lub biuro@gestalt-iteg.pl

lub tel.kom  535 132 315 w godz. 11.00-16.00 w dni robocze