Kolejna edycja Kursu Podstawowego

Kolejna edycja Kursu Podstawowego

Zapraszamy na kolejną edycję Kursu Podstawowego Terapii Gestalt

Trwa nabór na kolejną edycję Kursu Podstawowego Terapii Gestalt, dwuletniego szkolenia z podstaw pomocy psychologicznej w podejściu Gestalt, pierwszego etapu Szkoły Psychoterapeutów ITEG.

Zapraszamy- wszystkie informacje TUTAJ

 

„Jako praktycy Gestalt w rzeczywistości nigdy nie pracujemy „tylko z jedną osobą” ponieważ istoty ludzkie zawsze istnieją w obrębie systemów relacji. Identyfikują się oni z rodzinami, społecznościami, grupami zawodowymi i narodowościami. Takie afiliacje, korzenie i historyczne ciągłości działają jako ważne czynniki stabilizujące i w dużym stopniu budują poczucie tożsamości. (..)”

„Stan zdrowia danej osoby ma znaczenie, konsekwencje i reperkusje w całym jej życiu i nieuchronnie też odciska się na systemach relacji, do których osoba ta należy. A zatem, można postrzegać, że osoba funkcjonuje emocjonalnie, fizjologicznie, ekonomicznie i społecznie w pewnym określonym stanie istnienia, który, od czasu do czasu, może przejść od równowagi do stanu nierównowagi. Pojawiające się wydarzenia mogą być określone jako przesunięcia równowagi sił w życiu danej osoby, oddziałujące na (lub będące wynikiem oddziaływań) wydarzeń rodzinnych czy związanych z pracą; wszystkie te elementy tworzą część połączonej ze sobą matrycy. Daleko odbiega to od skupiania się na pojedynczym wydarzeniu – wyjaśnianiu go i jego wyniku.(…)”

(Dr Parlett, terapeuta Gestalt, współzałożyciel Instytutu Szkoleniowego Psychoterapii Gestalt w Wielkiej Brytanii, jest redaktorem „British Gestalt Journal”

   Fragmenty tego artykułu znalazły się w wykładzie zatytułowanym „My tworzymy nasze systemy, nasze systemy tworzą nas”,wygłoszonym na Konferencji Terapii Gestalt w Austrii, która odbyła się w Wiedniu w 1993, a opublikowanym w 1994 w Jahre Fritz Perls, Faculatas-Universitoets Verlag, ges.m.b.H. Wien, Austria)