Intensywny Kurs Art. Gestalt Therapy w pracy z dziećmi i młodzieżą

Intensywny Kurs Art. Gestalt Therapy w pracy z dziećmi i młodzieżą

Autorski cykl warsztatów, prowadzony przez Jona Blenda. Kurs praktycznych umiejętności pracy z dzieckiem zainteresuje zarówno tych, którzy stosują podejście Gestalt, jak też tych, którzy chcą odkryć własną relację z wewnętrzną kreatywnością i spontanicznością. Skierowany jest do psychoterapeutów, psychologów, doradców i trenerów pracujących z dziećmi w szkołach, szpitalach i innych miejscach.

 

KURS

Kurs czerpie inspirację z pionierskiej pracy terapeutki Gestalt Violet Oaklander (www.vsof.org). Stanowi okazję do rozwijania umiejętności i technik angażujących dziecko  w terapeutyczny dialog poprzez używanie środków artystycznych. Dla wielu dzieci łatwiejsze jest wyrażanie swoich emocji poprzez obrazy, metafory, a nie przez słowa. Używają swoich umiejętności kontaktowania się (zmysły, ciało, uczucia i intelekt) jako narzędzi budowania relacji/więzi. Młodzi ludzie przeżywający trudności często mają niejasny/niejednoznaczny obraz siebie. Tworzenie dobrych, satysfakcjonujących kontaktów z nauczycielami, rodzicami, rówieśnikami i samym sobą może być dla nich problematyczne i stanowić przyczynę wielu zmagań. W konsekwencji ograniczają zdrową ekspresję swoich emocji.

Terapia Gestalt przez Sztukę umieszcza relację między terapeutą a dzieckiem w centrum terapeutycznego procesu. Ułatwia odkrywanie emocjonalnych blokad, umożliwiając dziecku odzyskanie kontaktu z własnymi emocjami, ciałem, naturalną zdolnością radzenia sobie w życiu.

 

METODY

Kurs składa się z  trzech części warsztatowych, łączących wykład teoretyczny z elementami demonstracji,eksperymentów i dyskusji. Pracując jako grupa, w parach i w małych grupach uczestnicy  odkrywają terapeutyczny potencjał następujących technik i podejść w pracy z dziećmi i młodzieżą:

 • rysowanie/malowanie
 • praca z gliną
 • tworzenie muzyki
 • gry terapeutyczne
 • ustrukturalizowane ćwiczenia
 • Sand Tray
 • somatic experiences
 • teoria przywiązania
 • teoria wczesnych wzorców ruchów rozwojowych
 • inne

 

CELE

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie:

 • wdrożyć techniki artystyczne do tworzenia eksperymentów Gestalt,
 • odkrywać obrazy, metafory, ruch oraz gry/zabawy,
 • rozumieć jak w dzieciństwie wyłania się i rozwija Ja,
 • angażować dzieci do odkrywania problematycznych myśli i uczuć.
 • pracować z dziećmi przeżywającymi skutki traumy

 Jon Blend MA Dip Child CQSW – prowadzący kurs, www.gacp.co.uk

Trzecia część kursu, warsztat pracy z traumą i wstydem odbędzie się w czerwcu – więcej informacji