Dzień Otwarty w ITEG- 24 lutego

Dzień otwraty w Instytut Treningu i Edukacji Gestalt

Dzień Otwarty w ITEG- 24 lutego

Zapraszamy na Dzień Otwarty w ITEG! 24 lutego w godzinach od 10.00-13.00 w siedzibie ITEG na ul. Szopena 16/8

O psychoterapii, szkoleniu psychoterapeutów i Terapii Gestalt opowiadać będą trenerzy naszego Instytutu.

Jeśli jesteś zainteresowany psychoterapią, skończyłeś studia i  myślisz o byciu psychoterapeutą, interesujesz się psychologią i rozwojem osobistym,

to jest okazja, żeby dowiedzieć się więcej o podejściu psychoterapeutycznym, które obecnie przeżywa w Europie intensywny rozwój. Możesz tez dowiedzieć się w jaki sposób zdobyć nowy zawód

 

„Terapia Gestalt, zwłaszcza sposób w jaki określił to Goodman, bierze swój początek z czegoś tak oczywistego, że nasza nauka o człowieku, jak i nauki społeczne zazwyczaj wydają się to pomijać, a mianowicie z wymiany, jaka nieustannie zachodzi pomiędzy organizmem człowieka i jego otoczeniem we wszystkich dziedzinach życia, i która wiąże człowieka i świat nierozerwalnie razem ze sobą. Oddychanie oznacza pobieranie tlenu i odsyłanie go z powrotem w zmienionej formie, i ten minimalny proces „dawania i brania” musi trwać, nawet, gdy śpimy; jedzenie pociąga za sobą zagrabienie części natury i przekształcanie jej w formę możliwą do przyswojenia poprzez „niszczenie” jej oryginalnej struktury – w terapii Gestalt powiedzielibyśmy, że zachowania agresywne są niezbędne w celu czynienia czegoś przyswajalnym; wykonywanie pracy sugeruje pożyteczne przekształcanie części środowiska, ale także świadczy o tym, że nasza aktywność jest w jakimś względzie organizowana przez nasze środowisko, które albo stawia nam opór lub nas ogranicza; rozmowa oznacza rozmowę z kimś, kto nam odpowiada…”

„…Nawet czynność poznawania nie jest wyłącznie odbiorem – terapia Gestalt opiera się na klasycznym już założeniu zaczerpniętym z psychologii postaci, że nieskończona, niejasna masa danych jaką stanowi nasze środowisko jest organizowana i kształtowana przez tego, który ją postrzega, w „całość”, o określonej formie i strukturze, i że to właśnie te subiektywnie zorganizowane całości, w odróżnieniu od niemożliwych do poznania surowych danych, składają się na nasze doświadczenie. Szczególny sposób, w jaki tworzy się całość naszego doświadczenia, zwanego „figurą” (Gestalt) zależy od naszych indywidualnych potrzeb, popędów, impulsów, zainteresowań, itp…” (Michael Vincent Miller, przedmowa do „Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality” F.Perls, R.F.Hefferline, P. Goodman, The Gestalt Journal Press 1994; tłum.P.Mierkowski)