ITEG – CYKLE SZKOLENIOWE

Instytut Treningu i Edukacji Gestalt proponuje programy składające się z kilku warsztatów i/lub seminariów, poświęcone rozwojowi specyficznych umiejętności psychoterapeutycznych, rozwojowi osobistemu psychoterapeutów lub metodom pracy z różnymi grupami klientów. Skierowane są do psychoterapeutów, psychologów, trenerów, coachów, pedagogów.

Nasze cykle szkoleniowe wpisują się w Continuing Professional Development (CPD), czyli kształcenie ustawiczne, które jest wymogiem zarówno etycznym jak i certyfikacyjnym w większości stowarzyszeń psychoterapeutycznych.

EAGT rekomenduje, by w okresie każdych kolejnych 5 lat od ukończenia szkolenia, kształcenie ustawiczne obejmowało aktywności z zakresu psychoterapii Gestalt w wymiarze 50h, European Association for Psychotherapy określa limit 250 godzin warsztatów, konferencji, superwizji i seminariów.