ITEG – CYKLE SZKOLENIOWE

Instytut Treningu i Edukacji Gestalt proponuje programy składające się z kilku warsztatów i/lub seminariów, poświęcone rozwojowi specyficznych umiejętności psychoterapeutycznych, rozwojowi osobistemu psychoterapeutów lub metodom pracy z różnymi grupami klientów. Skierowane są do psychoterapeutów, psychologów, trenerów, coachów, pedagogów.

Nasze cykle szkoleniowe wpisują się w Continuing Professional Development (CPD), czyli kształcenie ustawiczne, które jest wymogiem zarówno etycznym jak i certyfikacyjnym w większości stowarzyszeń psychoterapeutycznych.

EAGT rekomenduje, by w okresie każdych kolejnych 5 lat od ukończenia szkolenia, kształcenie ustawiczne obejmowało aktywności z zakresu psychoterapii Gestalt w wymiarze 50h, European Association for Psychotherapy określa limit 250 godzin warsztatów, konferencji, superwizji i seminariów.

Szkolenie w psychoterapii Gestalt – Kurs Podstawowy Terapii Gestalt edycja 9

Szkolenie w Terapii Gestalt, kolejna edycja. Nasz Kurs Podstawowy miał już osiem edycji! Zainteresuje tych, którzy chcą połączyć rozwój osobisty z wiedzą dotyczącą ludzkiego funkcjonowania oraz ze świadomością własnych zasobów i ograniczeń w relacjach z ludźmi i środowiskiem. Dla tych, którzy planują zdobycie zawodu psychoterapeuty, jest pierwszym etapem 4-letniej Szkoły Psychoterapeutów ITEG.

Szkolenie w Terapii Gestalt Kurs Podstawowy edycja 8

Kolejna edycja 1 etapu szkolenia w Terapii Gestalt. Nasz Kurs Podstawowy miał już siedem edycji! Zainteresuje tych, którzy chcą połączyć rozwój osobisty z wiedzą dotyczącą ludzkiego funkcjonowania oraz ze świadomością własnych zasobów i ograniczeń w relacjach z ludźmi i środowiskiem. Dla tych, którzy planują zdobycie zawodu psychoterapeuty, jest pierwszym etapem 4-letniej Szkoły Psychoterapeutów ITEG.