Author: ppippux

Relacyjne ujęcie zjawiska wstydu , jako współtworzonej dynamiki kontaktu, m.in w relacji terapeuta-klient. Gestaltowski punkt widzenia na pracę z wstydem odbierającym głos. Pierwotnie artykuł ukazał się drukiem w Fenomenie Psychoterapii, czasopiśmie wydawanym przez krótki czas przez PTPG, oryginalny tytuł "Fenomen wstydu". Autorka krótko opisuje główne...

Prowadzący warsztat, Piotr Mierkowski - psychoterapeuta Gestalt i superwizor z Wielkiej Brytanii, przedstawi syntezę terapii par w nurcie terapii Gestalt, którą stworzył w oparciu o wiedzę nabytą w treningu z Judith Hemming, Joseph Zinker, Rich Hycner, Robertem i Ritą Resnick, oraz ponad...