ITEG – AKTUALNOŚCI

Terapia par w podejściu Gestalt

Prowadzący warsztat, Piotr Mierkowski – psychoterapeuta Gestalt i superwizor z Wielkiej Brytanii, przedstawi syntezę terapii par w nurcie terapii Gestalt, którą stworzył w oparciu o wiedzę nabytą w treningu z Judith Hemming, Joseph Zinker, Rich Hycner, Robertem i Ritą Resnick, oraz ponad 20-letnim doświadczeniem prowadzenia terapii małżeństw i par o różnorodnej orientacji genderowej i seksualnej w swojej praktyce w Londynie. Piotr postrzega terapię Gestalt jako metodę, która zajmuje się przepływem – koncentruje się na eksploracji procesu, w jaki osoba kontaktuje się z otoczeniem, a w przypadku terapii par, terapeuta Gestalt skupia się na badaniu relacji między dwojgiem ludzi wraz z ich kontaktem z ich otoczeniem, włącznie z osobą terapeuty

Ciało w Terapii Gestalt. Ucieleśniona, relacyjna uważność

Praca z procesem fizycznym w psychoterapii. Po raz pierwszy w Polsce autorski warsztat Gail Feinstein. Na początku drogi zawodowej mentorką Gail była Laura Perls, obecnie Gail jest międzynarodowym trenerem Terapii Gestalt, superwizorem i coachem transformacyjnego przywództwa. Jest członkiem New York Institute for Gestalt Therapy. Jej specjalność to proces ciała w relacji terapeutycznej. Ucieleśniona relacyjna uważność w pracy z uzależnieniami, nawykami i innymi problemami.