Szkoła Psychoterapeutów

Całościowe, dwu-etapowe, 5 letnie szkolenie w psychoterapii w podejściu Gestalt Therapy. Dbamy o solidne podstawy teoretyczne, rozwijając kompetencje zgodne ze standardami European Association for Gestalt Therapy i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Szkolenia dla psychoterapeutów i psychologów

Terapia Gestalt to relacyjne, ekologiczne, całościowe podejście do człowieka. Współcześnie, ma zastosowanie w wielu szczególnych miejscach, np. w więziennictwie, rehabilitacji psychiatrycznej, oraz wobec szczególnych grup pacjentów: dzieci, młodzieży, rodzin, par.

Superwizja

Akredytowani superwizorzy EAGT.

Teoria i Praktyka

Integrujemy ROZUMIENIE I DZIAŁANIE "Stworzyłyśmy ITEG, żeby wprowadzić nowy standard kształcenia psychoterapeutów Gestalt w Polsce. Mamy 20 lat doświadczenia jako psychoterapeutki.Wiemy, jak."

Kadra z różnorodnym doświadczeniem

Dbamy by zespół nauczycieli, terapeutów szkoleniowych i superwizorów tworzył bogate środowisko dla uczenia się dla naszych adeptów.

Empiryczne Wprowadzenie do Terapii Gestalt

I etap Szkoły Psychoterapeutów

Szkoła Psychoterapeutów

4-letnia Szkoła Psychoterapeutów. Składa się z 2 etapów.

Szkolenia dla psychoterapeutów i psychologów

Praca z róznymi grupami pacjentów.Specyficzne kompetencje terapeutyczne.

Superwizja

Superwizja dla psychoterapeutów. Superwizja dla innych grup zawodowych.

CYKLE SZKOLENIOWE

Oferta dla psychoterapeutów,psychologów, trenerów, terapeutów uzależnień. coachów

 Zapisy na kurs Intensive Arts Gestalt Therapy – kliknij KONTAKT

 

Ruszył nabór na I etap Szkoły Psychoterapeutów, Program Podstawowy: Empiryczne Wprowadzenie do Gestalt Therapy